RSS

Blog

Předpoklady úspěšné přípravy a realizace aktivit posilujících kladný vztah k přírodě (v MŠ a na 1. stupni ZŠ)
Důvod začleňování tzv. ekoaktivit je zřejmý – bez vztahu k přírodě ji nebudeme chránit a její devastace přispěje k likvidaci nás samých. Námětů na ekoaktivity, které přímo či nepřímo posilují kladný vztah k přírodě, je v dnešní době k dostání mnoho. Pokud však tyto aktivity začleňujete do praxe, obvykle navíc řešíte otázky, jak je připravíte ve vašich podmínkách a jak motivujete skupinu dětí či žáků (dále jen „děti“), kterou vzděláváte. Odpovědi na nejčastější z těchto otázek naleznete v tomto článku.
Matematiky se nebojíme
Nenásilné, tvořivé a zábavné procvičování předmatematických představ podporuje u dětí rozvoj logického myšlení a porozumění matematickým pojmům.
Trendy v environmentálním vzdělávání ČR
Vítejte u prvního článku ze seriálu Environmentální vzdělávání v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Společně poodhalíme několik témat environmentálního vzdělávání v ČR, která jsou v módě.
Poznejte Alenku a její rodinu aneb zábavné bádání s dětmi v praxi
Bádat s dětmi tvořivě a zajímavě, to je výzva! Objevovat fyzikální souvislosti a zákony lze pomoci příběhů o jedné rodině, kde se děti nikdy nenudí. Příběh se stává motivací pro experimenty a poznání světa. Zkusíte to spolu s Alenkou a její rodinou a kamarádem Toníkem?
Jak usnadnit adaptaci dvouletých dětí v MŠ?
Do mateřských škol je v posledních 5 letech dle dat MŠMT přijímáno stále více dětí mladších tří let. Vzdělávání dvouletých je zcela odlišné od vzdělávání dětí starších a má svá specifika.
Startují nové ŠABLONY z OP JAK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na podporu mateřských a základních škol, školních družin a školních klubů, středisek volného času a základních uměleckých škol prostřednictvích tzv. ŠABLON.
Logopedická prevence v MŠ aneb podpora řečového rozvoje u dětí v praxi
Stále častěji se v praxi setkáváme s tím, že dětem ze své třídy obtížně při komunikaci rozumíme. Že se jich opakovaně ptáme: „Copak jsi to říkal (a)?“ Většinou dítě mluví tak nesrozumitelně, že stejně nepochopíme, co nám řeklo. Pokud nám tato situace není lhostejná, potom možná v následujících řádcích najdeme rady a motivaci, jak tuto situaci řešit.
Kdo je nejlepší učitel angličtiny na prvním stupni a jak se jím stát?
Často na svých seminářích slýchám, že nejlepší by bylo mít na každé škole rodilého mluvčího, který má samozřejmě perfektní angličtinu, nikdy nedělá chyby, používá květnatý jazyk a děti od něj odposlouchají jeho pravý a nefalšovaný přízvuk, dikci a melodii řeči. Pokud také patříte do této skupiny lidí, kteří věří, že rodilý mluvčí je ta nejlepší volba, tak věřte, že jste na omylu.
Schopnosti a dovednosti dítěte před nástupem do 1. třídy
„Co všechno by mělo dítě umět při nástupu do 1. třídy?“ Tuto otázku si jistě klade většina rodičů, jejichž děti se chystají zahájit povinnou školní docházku. Jde o otázku velmi složitou, proto bychom měli mít na paměti, že každé dítě je individuální osobnost a neměli bychom ho přísně srovnávat s ostatními.
Nový zpěvník autorů kroměřížské pedagogické školy aneb jakou píseň dětem vybrat
Vybrat pro děti vhodnou písničku, naučit se k ní instrumentální nebo pohybový doprovod a objevovat kouzlo všedního i svátečního muzicírování. To pro učitele na mnoha typech škol nabízí nový zpěvník autorských písní pro nejmladší zpěváčky, který vznikl jako reakce na pandemií uzavřené školy a umlčené hodiny hudební výchovy.