mail tisk

Rizika v chování dětí a mládeže

celostátní konference pro pedagogy základních a středních škol

 

Rizika v chování dětí a mládeže


Praha, 15. listopadu 2017 Brno, 22. listopadu 2017
**** hotel Artemis
U Sluncové 14
**** hotel Orea Voroněž
Křížkovského 47
2.290 Kč / osobu 1.990 Kč / osobu

Konference jsou akreditované u MŠMT
(č.j. rozhodnutí o udělení akreditace: MSMT-13018/2017-3-590)


Stále rostoucí agresivní a rizikové chování dětí a mládeže představuje pro pedagogy velkou zátěž.

Tápete v těchto náročných situacích a nevíte si rady s jejich řešením, bojíte se konfrontace? Nezapomeňte, že prevence sociálně patologických jevů by měla být nedílnou součástí činnosti školy!

Naši odborníci Vám ji pomohou ideálně nastavit. Dozvíte se také, jak efektivně oslovovat žáky i jejich rodiče a jak rozpoznat příčiny rizikového chování.

Seznámíme Vás nejen s právy a povinnostmi školy, ale také například s tím, jak čelit negativním emocím a na koho se v případě potřeby obrátit.

Ukážeme Vám, že na to nejste sami!


Konferenci pořádá

INFRA, s.r.o. a Nakladatelství FORUM, s.r.o.

 Program - přednášky:

 

Co je rizikové chování?
Bc. Miluše Stehlíková, metodik primární prevence, adiktolog

V úvodní přednášce vám přiblížíme nejčastější problémy v chování mladistvých, se kterými se ve školách potýkáte. Jedná se zejména o agresivitu, šikanu, rasismus, násilné chování, užívání návykových látek, rizikové sexuální chování apod. Vyspecifikujeme jednotlivé skupiny mladistvých, které jsou těmito problémy nejvíce ohrožené. Víte, jak včas tato rizika rozpoznat?

 

Práva a povinnosti školy v oblasti řešení a prevence rizikového chování – legislativa i cenné příklady z praxe
Mgr. Marika Kropíková, etoped, psychoped, logoped
Mgr. Hana Saláková, ředitelka základní a mateřské školy, výchovný poradce

Jaká máte vy (učitelé a škola) práva a povinnosti v souvislosti s rizikovým chováním žáků? Budeme se věnovat spolupráci s institucemi, se kterými školy při řešení a prevenci rizikového chování spolupracují (např. Policie ČR, OSPOD, střediska výchovné péče, …). Přiblížíme si principy práce mediační služby a nezapomeneme ani na trestní odpovědnost mladistvých.

 

Šikana ve školách ve všech jejích formách
Mgr. Marika Kropíková, etoped, psychoped, logoped
PhDr. Ivana Křížová, psycholožka, specialistka na psychopatologii a adiktologii

Odkud pramení agresivita a šikana? Jaká je současná situace na školách? Jak šikanu poznat a jaká jsou její vývojová stádia? Na tyto otázky Vám ve své přednášce odpoví PhDr. Michal Kolář. Přiblíží Vám také strategie práce s dětmi a žáky s projevy šikany, seznámí Vás s Metodickým pokynem MŠMT a s Metodikou první pomoci při řešení šikany. Nezapomeneme ani na koncepci vzdělávání pedagogů a dalších odborníků, kteří se šikaně věnují.

 

Rizika kyberprostoru
Mgr. Martina Viewegová, psycholožka a psyhoterapeutka

Co je kyberšikana, digitální stopa, kyberstalking a kybergrooming? Vše se dozvíte v této přednášce, kterou doplníme i o preventivní taktiky, které můžete ihned zapojit do výuky. Jakých technických nástrojů ochrany můžeme využít?

 

Podpora učitelů – „Jak přežít a nezbláznit se“
Mgr. Martina Chmelová, lektorka Alfa Human Services

Práce pedagoga je velice důležitým a přitom náročným posláním. Je třeba si uvědomit, že učitelské povolání s sebou nese rizika, která se mohou odrážet jak v profesním, tak soukromém životě. Práci učitelů je třeba podporovat. Paní Mgr. Martina Chmelová se bude ve své přednášce věnovat prevenci syndromu vyhoření, psychohygieně, zvládání negativních emocí, spolupráci s rodiči a asertivnímu jednání.

 

Časový program

  

Soubory ke staženíInformace a program - aktualizováno

Informace a program - aktualizováno


Časový program konference - Praha, Brno

Časový program konference - Praha, Brno


 


<< zpět