mail tisk

Nabídka vzdělávání pro mateřské školy

PODZIM 2012

 

Ještě před koncem školního roku než nastoupíte na zaslouženou dovolenou Vás chceme informovat o naší aktuální nabídce vzdělávání, abyste měly dostatek času se přihlásit.

Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské škole

Obsahem kurzu je ukázat učitelkám mateřských škol způsoby a metody, pomocí kterých budou umět vytvářet spolu s dětmi pravidla, tak aby měla smysl a jejich dodržování se stalo pro děti samozřejmostí.

Teoretická část:

  1. demokratický výchovný styl a jeho znaky, potřeba bezpečí a její souvislost s tvorbou pravidel
  2. vymezení pojmů – pravidla, návyky a řád, jejich rozlišení ukázky z praxe
  3. kdy pravidla fungují v praxi – ukázky a zásady
  4. pravidla a příběhy
  5. pravidla a rituály
  6. piktogramy

Praktická část:

  1. společná tvorba pravidel – praktické činnosti na základě reflexe zkušeností z vlastní praxe účastníků
  2. reflexe videozáznamu

Vzdělávací cíl: Naučit se vytvářet pravidla spolu s dětmi tak, aby měla pro děti pochopitelná smysl a děti je dodržovaly.

 

Časová dotace: 6 výukových hodin, 9:00 – 13:00 hod.

Cena kurzu: 650,- Kč

Lektor: Mgr. Eva Svobodová

Termín: 27. 9. 2012   KURZ NAPLNĚN
Místi konání kurzu: Praha, Výpočetní a informační centrum ČVUT, Zikova 2, Praha 6 (3. patro, stanice metra Dejvická)

 

Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání

Seminář obsahově navazuje na semináře Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. a II., ale je možné jej absolvovat izolovaně bez účasti na předchozích.

Učitelky získají zásobu činností a her, které jim umožní naplňovat požadavky RVP PV na rozvoj prosociálnosti u dětí předškolního věku. V rámci semináře bude pracováno aktivizujícími technikami (diskuze, sebereflexe, brainstorming, rozbor videozáznamu, situační učení, hra).

Jednotlivá témata mají přibližně hodinové dotace.
1. prosociálnost jako pojem a její dopad do života
2. emoční inteligence a její význam pro uplatnění v životě
3. učíme děti vyznat se ve svých emocích a chápat emoce druhých
4. učíme děti rozlišovat morální a nemorální chování
5. učitelka jako vzor prosociálnosti a empatie
6. pohádky a příběhy a jejich význam pro prosociální  učení
7. tvorba projektu s prosociálním aspektem
8. prosociální hry

Vzdělávací cíl: Seznámit se s pojmem prosociálnost a jeho významem pro život v demokratické společnosti a zvládnout základní techniky pro vytváření prosociální atmosféry v prostředí mateřské školy

 

Časová dotace: 6 výukových hodin, 9,00 – 13,00

Cena kurzu: 650,-

Lektor: Mgr. Eva Svobodová

Termín: 15. 11. 2012
Místo konání kurzu: Praha, Výpočetní a informační centrum ČVUT, Zikova 2, Praha 6 (3. patro, stanice metra Dejvická)


Kurzy jsou akreditované a účastníci obdrží certifikát.

Minimální počet účastníků je 20. V případě nízkého počtu přihlášených účastníků nebude kurz otevřen.

 

<< zpět