mail tisk

Logopedická konference REČ - mluvme spolu

Logopedická konference REČ - mluvme spolu

23. 10. 2017
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

 

Verbální komunikace prostřednictvím jazyka a řeči je důležitým nástrojem k dorozumívání, poznávání světa kolem nás či k seznamování se s novými lidmi. Pokud je nějakým způsobem narušená, dochází k znevýhodnění jedince a obtížnému začleňování do kolektivu či společnosti.

Zveme Vás na mezinárodní logopedickou konferenci, kterou budeme spolupořádat s Občanským sdružením LOGO a Soukromou klinikou LOGO s.r.o..

Hlavním tématem konference bude vliv narušené komunikační schopnosti na výuku, potažmo specifika přístupu k ní ve školním prostředí. Ačkoliv se konference váže svým pojetím ke koktavosti, předmětem našeho zájmu budou i ostatní řečové vady. S konkrétními radami a zkušenostmi z praxe vystoupí přední odborníci jak ze zahraniční, tak z tuzemska. Přednášky zahraničních hostů budou tlumočeny do češtiny.

Konference je určená logopedům, pedagogům mateřských a 1. stupně základních škol a široké odborné i laické veřejnosti.

Konference je akreditovaná u MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Registrační poplatek: 1.800 Kč

 

VÍCE INFORMACÍ A PROGRAM >>>

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ >>>

 

Odkazy


denkoktavosti.cz/program/

Informace a program konference

 

denkoktavosti.cz/registrace/

Přihlášení na konferenci

 

 


<< zpět