mail tisk

Škola s pravidly, limity a rituály - opakování v Praze

7. celostátní konference pro pedagogy základních škol

 

Zveme Vás na opakování úspěšné celostátní konference pro pedagogy základních škol „Škola s pravidly, limity a rituály“. Konferenci jsme pořádali 19. května 2017 pod záštitou MŠMT v Brně. Pro velký úspěch jsme se ji rozhodli zopakovat, a to tentokrát v Praze.

Jak to vypadalo v Brně? Přečtěte si článek z UN: Škola bez pravidel už není škola

 


 

Škola s pravidly, limity a rituály

PRAHA, 11. 5. 2018
Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23

konference je pořádaná pod záštitou MŠMT
a akreditovaná u MŠMT (č.j.: MSMT-840/2017-2-83)


Potřebují pravidla učitelé, aby škola měla řád? Nebo je potřebují žáci, aby byli v bezpečíPravidla, řád a limity hrají ve výchově a vývoji dětí důležitou roli. Každý potřebuje mantinely pro bezpečný vývoj psychiky. Na konferenci se budeme zabývat významem nastavení pravidel u dětí školního věku pro jejich další život, jejich socializaci a školní i životní úspěšnost. Upozorníme na důsledky bezlimitní výchovy. Ukážeme si cesty k utváření funkčních pravidel – i mezi členy pedagogického sboru.


Na konferenci vystoupí:

PhDr. Václav Mertin, Mgr. Anna Doubková, Mgr. Marika Kropíková,
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., Mgr. Květa Hrbková


Program:

  • prezence účastníků bude probíhat od 8:00 hod.
  • zahájení konference v 9:00 hod.
  • závěr konference v 16:30 hod.

Časový program

 

Kdo potřebuje ve škole pravidla?

Mgr. Anna Doubková

Učitelka s praxí na základní i střední škole, lektorka a mentorka. Ve školství se zabývá především školními vzdělávacími programy, pedagogickými kompetencemi a organizací výuky – metodami a formami.

Potřebují pravidla učitelé, aby škola měla řád? Nebo je potřebují žáci, aby byli v bezpečí? Je nějaký vztah mezi bezpečím a učením? Nabídneme odpovědi na otázky kolem důležitosti struktur, předvídatelnosti a možností, jak posilovat schopnosti hledat a nacházet řád věcí. K tomu vám ještě nabídneme tři opravdu důležitá „Éčka“.

 

Pravidla a řád v rodině a vliv výchovy na chování dětí ve škole

PhDr. Václav Mertin

Dětský psycholog s 42letou praxí. Vyučuje na katedře psychologie FFUK v Praze. Je autorem řady publikací pro učitele (např. Výchovné poradenství, Abeceda pro učitelky mateřských škol), pro rodiče (Výchovné maličkosti, Výchova bez trestů) a řady článků v tuzemských odborných časopisech.

Největším možným ohrožením budoucnosti společnosti jsou nefungující rodinné vztahy. Což je přesně to, co nejvíc trápí současné učitele. Obsahem přednášky tedy bude význam rodiny, význam rodinných rolí a kompetencí, které z nich vyplývají. Stejně tak jako to, že kompetence pedagogů a rodičů jsou nejasně ohraničené a nemůžeme se potom divit, že děti nevědí, komu mají důvěřovat. Pokusíme se tedy zaplnit místo v chybějící rodinné osvětě a podpořit učitele v jejich snaze smysluplně vzdělávat, pokud budou rodiče funkčně vychovávat.

 

Pravidla, limity a rituály ve třídě

Mgr. Marika Kropíková

Etoped, psychoped a logoped. Je lektorkou seminářů zaměřených na inkluzivní vzdělávání, rizikové chování dětí a mládeže, práci se třídou, pedagogickou diagnostiku, legislativu...

Společně vytvořená pravidla co rozvíjejí, čemu se učíme a jak je vyhodnocovat? Limity - jak je vnímat, co nám ukazují, jak je využít? Rituály stereotypy, které rozvíjejí a podporují pravidla i limity, bezpečné klima třídy, sounáležitost, radost a etiku. Jaký je význam oslavy v životě třídy? Přesahy pravidel, limitů i rituálů…

 

Důležití dospělí a jejich role v životě dospívajících

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Působí na Katedře psychologie FF UK. Její odborné zaměření (pedagogické i vědecko-výzkumné) vychází zejména z oblasti psychologie výchovy (styly výchovy rodičů, důležití dospělí), školní a sociální psychologie (sociální psychologie školy, profesní dovednosti učitele, edukační styly učitelů, evaluace učitelů), vývojové psychologie (emocionální a sociální vývoj předškoláků), částečně směřuje do vybraných témat forenzní psychologie (psychologická podpora vyšetřování závažných trestných činů). Podílí se na výuce studentů bakalářského magisterského i doktorského studia (působí v oborových radách doktorského studia), účastní se výuky v programech celoživotního vzdělávání (výchovní poradci, učitelé, sociální pracovníci). Je spolu/autorkou řady odborných publikací.

Dospělí jsou pro dospívající jejich individuálně významnými dospělými, kteří poskytují ocenění, příznivý vztah, projevují důvěru v jejich schopnosti a možnosti, stanovují pravidla a hranice pro vzájemnou interakci. Přijímají dospívající takové, jací jsou, podporují jejich kognitivní, sociální i emocionální vývoj. Většinou jsou součástí rodiny, nezřídka pocházejí i ze školního prostředí či prostředí zájmových a volnočasových aktivit. Paní Gillernová vás seznámí jak s teoretickými souvislostmi konceptu důležitých dospělých, tak s praktickým naplněním jejich úkolů v životě dospívajících.

 

Hranice, pravidla a limity mezi členy pedagogického sboru

Mgr. Květa Hrbková

Psychoterapeut, kouč a lektor měkkých dovedností, vlastní a vede vzdělávací agenturu Alkion centrum, s.r.o.

Jsme tým… Co to znamená? Umíme říci svůj vlastní názor? Umíme se přizpůsobit? Respekt je základní pravidlo pro fungování mezilidských vztahů. Nastavení a dodržování pravidel a je základ fungování pracovních týmů. Je třeba si pomáhat. Je třeba umět říci NE.


Konference je realizovaná ve spolupráci s Asociací pedagogů základního školství ČR a Virtuální školou o. p. s.


Generální partner konference

 


Mediální partner konference


Účastnický poplatek: 1.750 Kč/osobu
Cena je konečná a nebude k ní účtováno žádné DPH. Cena zahrnuje účast na všech přednáškách, studijní materiály a celodenní stravování včetně oběda.

 Fotogalerie z předchozí konference v Brně


Místo konání:

Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha


Tipy k dopravě (MHD)

  • Z ÚAN Florenc
    Zastávka autobusu MHD je umístěna v ul. Ke Štvanici. Zde nastupte do autobusu č. 175 směr Sídliště Petrovice a vystupte na 4. zastávce Olšanské náměstí. Hotel leží po pravé straně od zastávky. Jízda trvá max. 7 minut.
  • Z Hlavního nádraží – Praha
    Po výstupu z haly projděte po pravé straně parkem do ul. Bolzanova, kde je umístěna tramvajová zastávka. Na stejné straně chodníku nastupte do tramvaje č. 5, 9, 15 nebo 26 směr Ústřední dílny DP, Spojovací, Olšanské hřbitovy nebo Nádraží Hostivař a vystupte na 3. zastávce Olšanské náměstí. Hotel Olšanka je přímo u zastávky. Jízda trvá max. 5 minut.

Jak tuto konferenci hodnotili učitelé v Brně?

19. května 2017, hotel Continental

„Slyšela jsem zde to, s čím bytostně souhlasím.“

„Konference splnila mé očekávání, dala mi náměty a povzbuzení pro další práci.“

„Pěkné zázemí, nabídka pomůcek, dodržení časů, dobrý výběr lektorů. :)“

„Skvělé téma, skvělí lektoři, skvělá organizace.“

„Strávila jsem příjemný den.“

„Fundovaní přednášející z praxe.“

„Skvělé! Utvrdila jsem si své znalosti a postoje.“

„Konference byla velmi inspirativní. Obsahovala plno praktických rad. Moc se mi líbila!“

„Příjemné klima, přednášky se zajímavými lektory.“

„Konference mi odpověděla na spoustu otázek.“

„Bylo to zábavné i poučné! Děkuji!“

„Střádám nápady pro svou práci.“

„Zamyslela jsem se nad konkrétními otázkami, které denně řešíme.“

„Dobrá organizace, příjemné prostředí, příjemní lektoři, možnost setkání a výměny postřehů, názorů a zkušeností. Děkuji!.“

„Uvědomění, motivace do další práce.“


 

 

Soubory ke staženíČasový program konference

Časový program konference


Záštita MŠMT - Škola s pravidly, limity a rituály

Záštita MŠMT - Škola s pravidly, limity a rituály


 


<< zpět