mail tisk

Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ

seminář pro mateřské školy

 

Již několik let máte svůj ŠVP PV, aktualizujete ho podle potřeb, tak aby bylo vše v souladu s RVP PV. A i když jste přesvědčené, že máte vše v pořádku, stejně máte obavy z každé návštěvy ČŠI.

Pro podzimní dny jsme pro vás připravili seminář

Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ,


který by vám mohl pomoci v hodnocení vašeho školního vzdělávacího plánu. Seminář vede přímo školní inspektorka, která vám poradí, jak se orientovat v oblasti praktické realizace ŠVP PV v konkrétním prostředí. V první části představí základní postupy aktualizace školního vzdělávacího programu, porovnání souladu RVP PV a ŠVP PV. Zaměří se na plánování vzdělávání, rozpracování jednotlivých kategorií vzdělávacího programu dle požadavku RVP PV, se zaměřením na vzdělávací obsah a jeho zpracování formou integrovaných bloků. Další část bude věnována hodnocení postupů a výsledků vzdělávání, orientaci v pedagogické dokumentaci. Příklady kritérií a ukazatelů pro pedagogické hodnocení a sledování vybraných cílových dovedností dítěte v souvislosti s trendy současné pedagogiky. Náměty pro zpracování samostatné cílené pedagogické diagnostiky s využitím výsledků hodnocení pro další vzdělávání dětí. Součástí bude i odborná diskuse.

 

Teoretická část se zabývá:

  • pojmy - souladu RVP PV a ŠVP PV,
  • vzdělávacího obsahu - plánování činností,
  • hodnocení vzdělávacích výsledků,
  • orientace v pedagogické dokumentaci,
  • hodnocení dětí – individualizace vzdělávání.

Praktická část kurzu:

  • odborná diskuze k dané problematice.

 

Termín: 25. 10. 2012      9,00 – 13,00 hod
Časová dotace: 6 hodin,
Místo konání: Mateřská škola Mozaika, Jihlava, Březinová 114    mapa
Cena kurzu: 650,-

Lektor: Mgr. Dana Karmasinová, školní inspektorka, ČŠI Zlín

Do kurzu se můžete přihlásit zde.

 

<< zpět