Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole

VZD02204
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
bude akreditováno
Zaměření kurzu (kategorie)
Tělesná výchova a výchova ke zdraví
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
NE

„Vstávat a cvičit!”
- Bob, králík z klobouku


Pohybové aktivity jsou jedním z nejdůležitějších prostředků rozvíjení osobnosti dítěte. Jak je správně zapojit do každodenní praxe?

Popis kurzu

Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí vytvářet 
u dětí pozitivní vztah k pohybovým činnostem a vybavit je základními pohybovými dovednostmi a návyky s ohledem na věk, individuální zvláštnosti, případně stupeň oslabení a eliminovat tak důsledky negativního životního stylu.

V teoretické části se dozvíte, co se skrývá pod pojmem zdravotní tělesná výchova, naučíte se ji charakterizovat a určit její cíle v souladu s RVP PV. Pochopíte vztah mezi vzdělávacím cílem a konkretizovanými výstupy. Seznámíte se s úkoly ZTV v propojení s didaktickými zásadami.

V praktické části se seznámíte se s mnoha konkrétními ukázkami (video ukázky, nákresy) pohybových aktivit, které Vám budou inspirací pro práci. 
Naučíte se správně sestavovat cvičební jednotky (se stuhami, tyčemi, obručemi, s míči, novinami, na nářadí, přirozená cvičení).
Osvojíte si konkrétní cviky pro správné držení těla, protahovací cviky a správné metodické vedení s ohledem na věkové zvláštnosti a individuální dovednosti a schopnosti dítěte.
Dozvíte se o rizicích pohybových aktivit ve vztahu k růstu předškolního dítěte. 

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k realizaci zdravotní tělesné výchovy v rámci současné koncepce RVP PK. 

Obsah kurzu v bodech:

 • charakteristika, úkoly a cíle ZTV;
 • očekávané a konkretizované výstupy z RVP PV;
 • zdravotní skupiny, druhy a kategorie oslabení;
 • didaktické zásady;
 • cvičební jednotky (se stuhami, tyčemi, obručemi, s míči, novinami, na nářadí, přirozená cvičení);
 • pohybová omezení (ve vztahu k růstu předškolního dítěte v mateřské škole);
 • cvičení pro správné držení těla (ukázky s nákresy);
 • balanční pomůcky;
 • metoda nácviku kotoulu (video ukázka);
 • zásobník protahovacích cviků (ukázky s nákresy);
 • inspirace k vytváření ideálních podmínek k všestrannému tělesnému rozvoji při pobytu venku.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Vstávat a cvičit!”
- Bob, králík z klobouku


Pohybové aktivity jsou jedním z nejdůležitějších prostředků rozvíjení osobnosti dítěte. Jak je správně zapojit do každodenní praxe?

Popis kurzu

Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen pedagogům, kteří chtějí vytvářet 
u dětí pozitivní vztah k pohybovým činnostem a vybavit je základními pohybovými dovednostmi a návyky s ohledem na věk, individuální zvláštnosti, případně stupeň oslabení a eliminovat tak důsledky negativního životního stylu.

V teoretické části se dozvíte, co se skrývá pod pojmem zdravotní tělesná výchova, naučíte se ji charakterizovat a určit její cíle v souladu s RVP PV. Pochopíte vztah mezi vzdělávacím cílem a konkretizovanými výstupy. Seznámíte se s úkoly ZTV v propojení s didaktickými zásadami.

V praktické části se seznámíte se s mnoha konkrétními ukázkami (video ukázky, nákresy) pohybových aktivit, které Vám budou inspirací pro práci. 
Naučíte se správně sestavovat cvičební jednotky (se stuhami, tyčemi, obručemi, s míči, novinami, na nářadí, přirozená cvičení).
Osvojíte si konkrétní cviky pro správné držení těla, protahovací cviky a správné metodické vedení s ohledem na věkové zvláštnosti a individuální dovednosti a schopnosti dítěte.
Dozvíte se o rizicích pohybových aktivit ve vztahu k růstu předškolního dítěte. 

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k realizaci zdravotní tělesné výchovy v rámci současné koncepce RVP PK. 

Obsah kurzu v bodech:

 • charakteristika, úkoly a cíle ZTV;
 • očekávané a konkretizované výstupy z RVP PV;
 • zdravotní skupiny, druhy a kategorie oslabení;
 • didaktické zásady;
 • cvičební jednotky (se stuhami, tyčemi, obručemi, s míči, novinami, na nářadí, přirozená cvičení);
 • pohybová omezení (ve vztahu k růstu předškolního dítěte v mateřské škole);
 • cvičení pro správné držení těla (ukázky s nákresy);
 • balanční pomůcky;
 • metoda nácviku kotoulu (video ukázka);
 • zásobník protahovacích cviků (ukázky s nákresy);
 • inspirace k vytváření ideálních podmínek k všestrannému tělesnému rozvoji při pobytu venku.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.