Mgr. Zdeňka Wajdová

Vzdělání

  • Speciální pedagogika - logopedie, surdopedie a poruchy učení - Mgr.

  • Učitelství 1. stupně ZŠ - Mgr.

Praxe

  • Lektorování pro učitele MŠ, ZŠ, asistenty pedagoga a logopedické asistenty

  • Soukromá praxe - logopedie a speciálně - pedagogické poradenství

  • Speciální pedagog - logoped na ZŠ a MŠ

Zaměření

  • Logopedie a poradenství poruch učení
  • Pracuju celostním způsobem s prvky HANDLE přístupu, senzorické integrace a psychosomatických souvislostí.
  • Podporuju děti ve vývoji řeči, v přípravě na 1. třídu, při školních potížích a poruchách učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie, dyspraxie).
  • Poznám vyšší riziko školní neúspěšnosti už v MŠ. 
  • Vedu rodiče, jak zbytečně netápat a cíleně děti podporovat, aby doma vládla pohoda.