PaedDr. Zdeněk Martínek

Zdeněk Martínek

Vzdělání

 • Střední pedagogická škola v Berouně, obor vychovatelství
 • Pedagogická fakulta UK Praha, obor speciální pedagogika
 • Rigorózní zkoušky v oborech speciální pedagogika a sociální patologie
 • Výcviky: Krizová intervence, KBT, Grafoanalýza, Systemická terapie, Transakční analýza, Psychodynamika skupiny

Praxe

 • PPP Pelhřimov – zaměření na specifické vývojové poruchy učení, agresivní chování dětí a mládeže, šikanu mezi mládeží
 • Lektorská činnost

Zaměření

 • Specifické vývojové poruchy učení u dětí a mládeže
 • Agrese a agresivita u dětí a mládeže
 • Šikana jako narušení vztahů ve skupině
 • Sociometrie ve třídě a vrstevnický program jako způsob zvládání raných stádií šikany
 • Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní chování dětí v MŠ
 • Rizikové chování dětí a mládeže
 • a mnoho dalších…

Kurzy

VEČERY S ODBORNÍKY: Kde se v dítěti bere agrese?

Hodinová dotace kurzu : 2,5

Školní metodik prevence – studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Od 24 990 Kč
Lektor:Mgr. Marika Kropíková+další 2
Město konání:On-line+Praha
Hodinová dotace kurzu:250
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:06.03.2024, 20.05.2024

Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže

Od 1 990 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:19.04.2024