Mgr. Zdeněk Brom

Zdeněk Brom

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích - učitelství 1. stupně
 • Pedagogická fakulta UK v Praze - Speciální pedagogika
 • Seminář waldorfské pedagogiky

Praxe

 • Učitel málotřídní ZŠ Veselíčko, ZŠ Bernartice
 • Pomocná škola při ÚSP v Písku
 • Ředitel waldorfské školy ZŠ Svobodná Písek
 • Učitel ZŠ Bavorovská Vodňany
 • ZŠ Alešova Vodňany
 • Vychovatel SOU při ZVVZ Milevsko
 • Asistent Archeologického ústavu ČSAV v Praze-expozitura Most
 • Redaktor českého rozhlasu v Českých Budějovicích

Zaměření

 • Čtenářská a informační gramotnost
 • Český jazyk
 • RVP a ŠVP
 • Měkké dovednosti
 • a mnoho dalších