Zavádění a rozvoj tandemové výuky

VZD00217
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Metody a koncepce výuky
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Na semináři se dozvíte, jak pomocí tandemové výuky zvýšit kvalitu výuky a zároveň podpořit svůj profesní rozvoj. Cílem semináře je představení možností dlouhodobé spolupráce dvou pedagogických pracovníků. Seznámíme Vás s konkrétními příklady z praxe.

Obsah kurzu v bodech:

 • Legislativní pohled, personální zajištění
  • Pedagogičtí pracovníci ‒ kvalifikační předpoklady, role
  • Modely a cíle spolupráce ‒ učitel a asistent pedagoga v podpoře konkrétního žáka či celého třídního kolektivu; dva učitelé ve vztahu rovnocenných partnerů s cílem zvýšení kvality výuky a profesního rozvoje; učitelé ve vztahu mentor ‒ mentee jako prostředek profesního rozvoje
 • Podmínky úspěšné spolupráce
  • Osobnostní charakteristiky pedagogických pracovníků
  • Podmínky ze strany školy
  • Prostředky komunikace, sdílení dokumentů a informací ‒ on-line komunikace, on-line nástroje podporující spolupráci, sdílené úložiště
  • Možná rizika
  • Možnosti podpory - mentoring
 • Společné plánování výuky
  • Vytváření ročních, měsíčních, týdenní plánů
  • Příprava konkrétních hodin, aktivit
 • Společná realizace výuky
  • Volba metod a forem pro konkrétní cíle spolupráce - individualizace výuky, práce na stanovištích, diagnostika
  • Příklady z praxe škol
 • Společná reflexe výuky
  • Hodnocení, vysvědčení
  • Komunikace s rodiči
  • Komunikace s dalšími pedagogickými pracovníky, odborníky
 • Plánování využití v praxi
  • Zpracování konkrétního plánu aktivity či posunu v určité oblasti s využitím nově získaných vědomostí
  • Konzultace navrženého plánu
  • Možnosti financování

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na semináři se dozvíte, jak pomocí tandemové výuky zvýšit kvalitu výuky a zároveň podpořit svůj profesní rozvoj. Cílem semináře je představení možností dlouhodobé spolupráce dvou pedagogických pracovníků. Seznámíme Vás s konkrétními příklady z praxe.

Obsah kurzu v bodech:

 • Legislativní pohled, personální zajištění
  • Pedagogičtí pracovníci ‒ kvalifikační předpoklady, role
  • Modely a cíle spolupráce ‒ učitel a asistent pedagoga v podpoře konkrétního žáka či celého třídního kolektivu; dva učitelé ve vztahu rovnocenných partnerů s cílem zvýšení kvality výuky a profesního rozvoje; učitelé ve vztahu mentor ‒ mentee jako prostředek profesního rozvoje
 • Podmínky úspěšné spolupráce
  • Osobnostní charakteristiky pedagogických pracovníků
  • Podmínky ze strany školy
  • Prostředky komunikace, sdílení dokumentů a informací ‒ on-line komunikace, on-line nástroje podporující spolupráci, sdílené úložiště
  • Možná rizika
  • Možnosti podpory - mentoring
 • Společné plánování výuky
  • Vytváření ročních, měsíčních, týdenní plánů
  • Příprava konkrétních hodin, aktivit
 • Společná realizace výuky
  • Volba metod a forem pro konkrétní cíle spolupráce - individualizace výuky, práce na stanovištích, diagnostika
  • Příklady z praxe škol
 • Společná reflexe výuky
  • Hodnocení, vysvědčení
  • Komunikace s rodiči
  • Komunikace s dalšími pedagogickými pracovníky, odborníky
 • Plánování využití v praxi
  • Zpracování konkrétního plánu aktivity či posunu v určité oblasti s využitím nově získaných vědomostí
  • Konzultace navrženého plánu
  • Možnosti financování

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.