Základy mentorských dovedností

VZD00189
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-16936/2019-2-542
Zaměření kurzu (kategorie)
Mentoring a koučing
Hodinová dotace kurzu
32
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento vzdělávací program je strukturovaným souborem témat, která vám umožní získat rozšířenou představu o mentoringu, o jeho principech, postupech a v neposlední řadě o roli mentora ve škole. Budete připraveni mentoring, jako možnost profesní podpory, přijímat, a budete připraveni na sobě dále pracovat, abyste se sami stali mentory. Získáte přehled o dovednostech mentora a jejich uplatnění při mentorské práci. Budete mít možnost ujasnit si svojí cestu k roli mentora – ve vlastní škole či ve škole jiné. Konkrétním přínosem činnosti mentora ve škole je schopnost reflexe plánování a průběhu vzdělávání, a tím postupně přirozeně přispívají ke zlepšování kvality vzdělávání. Mentoring je individuální práce s učitelem podle jeho potřeb, která pomáhá rozšiřovat vnímání souvislostí při práci v konkrétní třídě, v konkrétní hodině a je efektivním nástrojem profesního růstu. Vzdělávací program je tvořen prezenčními setkáními s možností profesní výměny zkušeností.

Obsah programu v bodech:

I. Úvod do mentoringu (8 vyuč. hodin)

 • Mapování dosavadních zkušeností s danou tématikou
 • Charakteristiky kvality pedagogické práce – kompetenční model
 • Kritéria dobré školy (ČŠI) ve vztahu k nárokům na pedagogické kompetence
 • Kritéria dobré učitelské práce
 • Indikátory dobrého pedagogického výkonu
 • Východiska pro zavádění mentoringu v ČR
 • Profesní organizace a závazek k seberozvoji mentorů
 • Etické kodexy při práci mentora (EMCC a ICF)
 • Úloha a odpovědnost mentora, kompetence a mentorské dovednosti
 • Vyhodnocení vlastních předpokladů účastníků pro budování role mentora
 • Vztah mentora a mentorovaného
 • Role mentora
 • Formulování cílů mentoringu – profesních i osobních, práce s nimi
 • Cesta od tématu k dosažitelnému dílčímu cíli

II. Smlouva neboli kontrakt s mentorovaným (8 vyuč. hodin)

 • Principy individuální práce s lidmi – mentorig, koučing, poradenství, terapie
 • Co je spojuje, co je odlišuje
 • Model GROW, aktivní naslouchání
 • Praktický nácvik aktivního naslouchání a modelu GROW
 • Stanovování cílů, metoda SMART, její praktické použití - reflexe z minulého setkání a revize profesních cílů účastníků
 • Průběh jednání pro nastavení kontraktu s klientem – co slíbit, co nikoliv
 • Smlouva
 • Úvodní mentorská schůzka – délka, průběh, rizika
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe

III. Vlastní průběh setkání (8 vyuč. hodin)

 • Příprava, poznámky, záznamový list
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání
 • Tvorba záznamových listů pro pozorování
 • Způsob komunikace, popisný jazyk
 • Aktivní naslouchání, analýza slyšeného
 • Otázky, jejich kladení
 • Techniky pozorování, jejich zásady
 • Nácvik pozorování – video trénink

IV. Ukončení mentoringového cyklu (8 vyuč. hodin)

 • Evaluace průběhu a výsledků spolupráce
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe, zaměření skupinové práce na potřeby jednotlivých členů - tréning
 • Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe
 • Prezentace mentoringu – jeho výhod, limitů
 • Uvědomění si rizik – vědět, jak s nimi pracovat
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe

Ke každé části semináře je vždy zakomponována praktická část tak, aby si účastníci ihned procvičili nabyté vědomosti v praxi.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento vzdělávací program je strukturovaným souborem témat, která vám umožní získat rozšířenou představu o mentoringu, o jeho principech, postupech a v neposlední řadě o roli mentora ve škole. Budete připraveni mentoring, jako možnost profesní podpory, přijímat, a budete připraveni na sobě dále pracovat, abyste se sami stali mentory. Získáte přehled o dovednostech mentora a jejich uplatnění při mentorské práci. Budete mít možnost ujasnit si svojí cestu k roli mentora – ve vlastní škole či ve škole jiné. Konkrétním přínosem činnosti mentora ve škole je schopnost reflexe plánování a průběhu vzdělávání, a tím postupně přirozeně přispívají ke zlepšování kvality vzdělávání. Mentoring je individuální práce s učitelem podle jeho potřeb, která pomáhá rozšiřovat vnímání souvislostí při práci v konkrétní třídě, v konkrétní hodině a je efektivním nástrojem profesního růstu. Vzdělávací program je tvořen prezenčními setkáními s možností profesní výměny zkušeností.

Obsah programu v bodech:

I. Úvod do mentoringu (8 vyuč. hodin)

 • Mapování dosavadních zkušeností s danou tématikou
 • Charakteristiky kvality pedagogické práce – kompetenční model
 • Kritéria dobré školy (ČŠI) ve vztahu k nárokům na pedagogické kompetence
 • Kritéria dobré učitelské práce
 • Indikátory dobrého pedagogického výkonu
 • Východiska pro zavádění mentoringu v ČR
 • Profesní organizace a závazek k seberozvoji mentorů
 • Etické kodexy při práci mentora (EMCC a ICF)
 • Úloha a odpovědnost mentora, kompetence a mentorské dovednosti
 • Vyhodnocení vlastních předpokladů účastníků pro budování role mentora
 • Vztah mentora a mentorovaného
 • Role mentora
 • Formulování cílů mentoringu – profesních i osobních, práce s nimi
 • Cesta od tématu k dosažitelnému dílčímu cíli

II. Smlouva neboli kontrakt s mentorovaným (8 vyuč. hodin)

 • Principy individuální práce s lidmi – mentorig, koučing, poradenství, terapie
 • Co je spojuje, co je odlišuje
 • Model GROW, aktivní naslouchání
 • Praktický nácvik aktivního naslouchání a modelu GROW
 • Stanovování cílů, metoda SMART, její praktické použití - reflexe z minulého setkání a revize profesních cílů účastníků
 • Průběh jednání pro nastavení kontraktu s klientem – co slíbit, co nikoliv
 • Smlouva
 • Úvodní mentorská schůzka – délka, průběh, rizika
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe

III. Vlastní průběh setkání (8 vyuč. hodin)

 • Příprava, poznámky, záznamový list
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání
 • Tvorba záznamových listů pro pozorování
 • Způsob komunikace, popisný jazyk
 • Aktivní naslouchání, analýza slyšeného
 • Otázky, jejich kladení
 • Techniky pozorování, jejich zásady
 • Nácvik pozorování – video trénink

IV. Ukončení mentoringového cyklu (8 vyuč. hodin)

 • Evaluace průběhu a výsledků spolupráce
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe, zaměření skupinové práce na potřeby jednotlivých členů - tréning
 • Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe
 • Prezentace mentoringu – jeho výhod, limitů
 • Uvědomění si rizik – vědět, jak s nimi pracovat
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe

Ke každé části semináře je vždy zakomponována praktická část tak, aby si účastníci ihned procvičili nabyté vědomosti v praxi.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.