Základní výcvik mentorských dovedností

VZD00186
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-16936/2019-2-542
Zaměření kurzu (kategorie)
Mentoring a koučing
Hodinová dotace kurzu
56
Vhodné i pro šablony
ANO

Obsah v bodech:

I. Úvod do mentoringu – I. část (8 vyuč. hodin)

 • Mapování dosavadních zkušeností
 • Charakteristiky kvality pedagogické práce – kompetenční model
 • Kritéria dobré školy (ČŠI)
 • Kritéria dobré učitelské práce, Indikátory dobrého pedagogického výkonu
 • Analýza a formulování indikátorů pedagogických kompetencí
 • Východiska pro zavádění mentoringu v ČR
 • Profesní organizace mentorů a koučů (EMMCC, ICF, ČAMV)
 • Etické kodexy v mentoringu (EMCC, ICF)
 • Úloha a odpovědnost mentora, kompetence a mentorské dovednosti

II. Úvod do mentoringu – II. část (8 vyuč. hodin)

 • Rekapitulace důležitých informací z předchozího modulu
 • Práce ve skupinách, nácvik aktivního naslouchání
 • Formulování cílů – profesních i osobních, práce s nimi
 • Cesta od tématu k dosažitelnému dílčímu cíli
 • Zadání pro mentorskou práci s klientem mimo seminář

III. Struktura mentorského vedení (8 vyuč. hodin)

 • Rekapitulace poznatků z období mezi setkáními, zpětná vazba a reflexe k jednotlivým situacím
 • Principy individuální práce s lidmi – mentoring, koučing, poradenství, terapie
 • Co je spojuje, co je odlišuje
 • Model GROW, aktivní naslouchání
 • Praktické procvičování aktivního naslouchání, reflexe praxe ve skupině, poskytnutí zpětné vazby, reflexe průběhu práce ve skupině
 • Zadání pro vlastní seberozvoj, které vyplyne z potřeb konkrétní skupiny

IV. Smlouva neboli kontrakt s mentorovaným (8 vyuč. hodin)

 • Rekapitulace výsledků práce na seberozvoji, supervizní setkání účastníků se zkušeným mentorem
 • Stanovování cílů metodou SMART, její praktické použití
 • Vedení rozhovoru s mentorovaným, identifikace podstatných informací, činnost mentora při stanovování cíle/cílů mentoringu, hlavní principy, rizika, časté chyby
 • Průběh jednání při nastavování kontraktu s klientem – co slíbit, co nikoliv, hranice mentora a mentoringu
 • Kontrakt (smlouva), možné formy
 • Úvodní mentorská schůzka – délka, průběh, rizika
 • Analýza a formulování indikátorů pedagogických kompetencí

V. Vlastní průběh mentorských setkání (8 vyuč. hodin)

 • Příprava, poznámky, záznamový list
 • Metody práce pedagoga mentora: pozorování v hodinách, párové učení, ukázková hodina, společné plánování hodiny
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání
 • Tvorba záznamových listů pro pozorování
 • Zadání pro samostatnou praxi – zpracování reflektivního textu: Co jsem se naučil? Co se ještě potřebuji naučit?

VI. Mentorská praxe (8 vyuč. hodin)

 • Vyhodnocení samostatné praxe – společné odpovídání na minule zadané otázky: Co jsem se naučil? Co se ještě potřebuji naučit?
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání - výcvik
 • Využití záznamových listů při pozorování
 • Způsob komunikace s mentorovaným, popisný jazyk
 • Evaluace průběhu a výsledků mentorské spolupráce
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe, zaměření skupinové práce na potřeby jednotlivých členů – tréning
 • Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu

VII. – Profesní růst mentora (8 vyuč. hodin)

 • Vyhodnocení samostatné praxe – společné odpovídání na minule zadané otázky: Co jsem se naučil? Co se ještě potřebuji naučit?
 • Ukázka supervize
 • Vyhodnocení vlastních předpokladů účastníků pro budování role mentora
 • Vztah mentora a mentorovaného na základě vlastních zkušeností
 • Cvičení podle potřeb účastníků
 • Vlastní plán účastníků pro zahájení vlastní praxe – zmapování potřeb kolegů na vlastní škole

Ke každé části semináře je vždy zakomponována praktická část tak, aby si účastníci ihned procvičili nabyté vědomosti v praxi.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.
Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Obsah v bodech:

I. Úvod do mentoringu – I. část (8 vyuč. hodin)

 • Mapování dosavadních zkušeností
 • Charakteristiky kvality pedagogické práce – kompetenční model
 • Kritéria dobré školy (ČŠI)
 • Kritéria dobré učitelské práce, Indikátory dobrého pedagogického výkonu
 • Analýza a formulování indikátorů pedagogických kompetencí
 • Východiska pro zavádění mentoringu v ČR
 • Profesní organizace mentorů a koučů (EMMCC, ICF, ČAMV)
 • Etické kodexy v mentoringu (EMCC, ICF)
 • Úloha a odpovědnost mentora, kompetence a mentorské dovednosti

II. Úvod do mentoringu – II. část (8 vyuč. hodin)

 • Rekapitulace důležitých informací z předchozího modulu
 • Práce ve skupinách, nácvik aktivního naslouchání
 • Formulování cílů – profesních i osobních, práce s nimi
 • Cesta od tématu k dosažitelnému dílčímu cíli
 • Zadání pro mentorskou práci s klientem mimo seminář

III. Struktura mentorského vedení (8 vyuč. hodin)

 • Rekapitulace poznatků z období mezi setkáními, zpětná vazba a reflexe k jednotlivým situacím
 • Principy individuální práce s lidmi – mentoring, koučing, poradenství, terapie
 • Co je spojuje, co je odlišuje
 • Model GROW, aktivní naslouchání
 • Praktické procvičování aktivního naslouchání, reflexe praxe ve skupině, poskytnutí zpětné vazby, reflexe průběhu práce ve skupině
 • Zadání pro vlastní seberozvoj, které vyplyne z potřeb konkrétní skupiny

IV. Smlouva neboli kontrakt s mentorovaným (8 vyuč. hodin)

 • Rekapitulace výsledků práce na seberozvoji, supervizní setkání účastníků se zkušeným mentorem
 • Stanovování cílů metodou SMART, její praktické použití
 • Vedení rozhovoru s mentorovaným, identifikace podstatných informací, činnost mentora při stanovování cíle/cílů mentoringu, hlavní principy, rizika, časté chyby
 • Průběh jednání při nastavování kontraktu s klientem – co slíbit, co nikoliv, hranice mentora a mentoringu
 • Kontrakt (smlouva), možné formy
 • Úvodní mentorská schůzka – délka, průběh, rizika
 • Analýza a formulování indikátorů pedagogických kompetencí

V. Vlastní průběh mentorských setkání (8 vyuč. hodin)

 • Příprava, poznámky, záznamový list
 • Metody práce pedagoga mentora: pozorování v hodinách, párové učení, ukázková hodina, společné plánování hodiny
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání
 • Tvorba záznamových listů pro pozorování
 • Zadání pro samostatnou praxi – zpracování reflektivního textu: Co jsem se naučil? Co se ještě potřebuji naučit?

VI. Mentorská praxe (8 vyuč. hodin)

 • Vyhodnocení samostatné praxe – společné odpovídání na minule zadané otázky: Co jsem se naučil? Co se ještě potřebuji naučit?
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání - výcvik
 • Využití záznamových listů při pozorování
 • Způsob komunikace s mentorovaným, popisný jazyk
 • Evaluace průběhu a výsledků mentorské spolupráce
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe, zaměření skupinové práce na potřeby jednotlivých členů – tréning
 • Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu

VII. – Profesní růst mentora (8 vyuč. hodin)

 • Vyhodnocení samostatné praxe – společné odpovídání na minule zadané otázky: Co jsem se naučil? Co se ještě potřebuji naučit?
 • Ukázka supervize
 • Vyhodnocení vlastních předpokladů účastníků pro budování role mentora
 • Vztah mentora a mentorovaného na základě vlastních zkušeností
 • Cvičení podle potřeb účastníků
 • Vlastní plán účastníků pro zahájení vlastní praxe – zmapování potřeb kolegů na vlastní škole

Ke každé části semináře je vždy zakomponována praktická část tak, aby si účastníci ihned procvičili nabyté vědomosti v praxi.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.