Základní dokumentace školy očima advokáta

VZD00446
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO
Seminář vás naučí vyznat se v hromadě papírů a v pravidlech pro řádné vedení školní dokumentace. Ujistěte se, že máte ve škole vedeno vše v souladu s platnou legislativou a platnými předpisy. Na tomto kurzu se dozvíte vše podstatné, co potřebujete vědět. V obsahu zmíníme i ty nejčastější chyby a upozorníme vše, co může způsobit problémy při kontrole ČŠI.

Obsah kurzu v blocích:

1. Blok:
 • Přehled základní dokumentace podle školského zákona a souvisejících předpisů, včetně shrnu-tí nejčastějších chyb 
 • Školní řád a vnitřní řády 
 • Školní matrika včetně papírové verze dokumentů obsahujících tyto údaje – třídní výkazy, evi-denční listy

2. Blok:

 • Třídní kniha a absence vždy včetně problematiky distančního vzdělávání
 • Školní vzdělávací program
 • Plán DVPP

3. Blok:

 • Preventivní program + krizový plán 
 • Koncepce/strategie rozvoje školy
 • Kontrola ČŠI – průběh samotné kontroly, odpovědnost, komunikace

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář vás naučí vyznat se v hromadě papírů a v pravidlech pro řádné vedení školní dokumentace. Ujistěte se, že máte ve škole vedeno vše v souladu s platnou legislativou a platnými předpisy. Na tomto kurzu se dozvíte vše podstatné, co potřebujete vědět. V obsahu zmíníme i ty nejčastější chyby a upozorníme vše, co může způsobit problémy při kontrole ČŠI.

Obsah kurzu v blocích:

1. Blok:
 • Přehled základní dokumentace podle školského zákona a souvisejících předpisů, včetně shrnu-tí nejčastějších chyb 
 • Školní řád a vnitřní řády 
 • Školní matrika včetně papírové verze dokumentů obsahujících tyto údaje – třídní výkazy, evi-denční listy

2. Blok:

 • Třídní kniha a absence vždy včetně problematiky distančního vzdělávání
 • Školní vzdělávací program
 • Plán DVPP

3. Blok:

 • Preventivní program + krizový plán 
 • Koncepce/strategie rozvoje školy
 • Kontrola ČŠI – průběh samotné kontroly, odpovědnost, komunikace

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.