Žák se SVP ve školním družině

VZD02895
Cílová skupina
ŠD/ŠKSVČ
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami jsou nároční v běžných školních třídách jak pro učitele, tak pro své spolužáky, pokud nemají vytvořené a upravené podmínky pro své vzdělávání. Sami se velmi často ocitají v bludném kruhu neúspěchu nebo naopak jim není obsah vzdělávání předkládán v plné míře a pak nemohou rozvíjet své možnosti a kompetence.


Popis kurzu


Pedagogická práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi náročná pro všechny zúčastněné. Školní úspěšnost těchto žáků závisí i na způsobech práce a organizace vyučování, včasné diagnostice a hlavně speciálně pedagogické podpoře. Na jakou podporu mají tito žáci nárok a jak ji získat, tím Vás provede tento webinář.


Cíl kurzu


Osvojíte si základní poznatky o práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho charakteristickými projevy chování.
Dále získáte přehled o možnostech využití podpůrných opatření v rámci školní družiny.


Obsah kurzu v bodech

 • charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti jejich vzdělávání;
 • podpůrná opatření nutná pro úspěšně zvládnutou inkluzi a budoucí školní úspěšnost žáka a bezpečné klima ve třídě;
 • komunikace s odbornými pracovišti (OSPOD, ŠPZ – PPP, SPC);
 • komunikace s rodiči žáka se SVP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami jsou nároční v běžných školních třídách jak pro učitele, tak pro své spolužáky, pokud nemají vytvořené a upravené podmínky pro své vzdělávání. Sami se velmi často ocitají v bludném kruhu neúspěchu nebo naopak jim není obsah vzdělávání předkládán v plné míře a pak nemohou rozvíjet své možnosti a kompetence.


Popis kurzu


Pedagogická práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi náročná pro všechny zúčastněné. Školní úspěšnost těchto žáků závisí i na způsobech práce a organizace vyučování, včasné diagnostice a hlavně speciálně pedagogické podpoře. Na jakou podporu mají tito žáci nárok a jak ji získat, tím Vás provede tento webinář.


Cíl kurzu


Osvojíte si základní poznatky o práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho charakteristickými projevy chování.
Dále získáte přehled o možnostech využití podpůrných opatření v rámci školní družiny.


Obsah kurzu v bodech

 • charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti jejich vzdělávání;
 • podpůrná opatření nutná pro úspěšně zvládnutou inkluzi a budoucí školní úspěšnost žáka a bezpečné klima ve třídě;
 • komunikace s odbornými pracovišti (OSPOD, ŠPZ – PPP, SPC);
 • komunikace s rodiči žáka se SVP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ŠD/ŠK, SVČ
Termín kurzu
04.03.2024 - 04.03.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.00 - 11.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
1 350 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.