Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže

VZD00197
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seznámíme vás s pojmem resilience a s jeho související prevencí, která je nedílnou součástí práce školy. Podrobně rozebereme syndrom CAN jako soubor nenáhodných, vědomých či nevědomých aktivit či neaktivit (nezabránění) rodičů či jiných osob vůči dítěti, které jsou v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které vedou k poškození psychického či fyzického zdraví dítěte a narušují jeho optimální vývoj nebo společenský stav.

Získáte informace o pojmu resilience jako způsobu ozdravení jedince, dále o možnostech prevence sociálně patologických jevů u mládeže. Získáte podrobné informace o syndromu CAN – co tento syndrom zahrnuje, konkrétní formy syndromu CAN, rizikové děti v syndromu CAN, rizikoví rodiče v syndromu CAN. Dozvíte se informace o typických projevech chování dětí procházejících tímto syndromem.

Obsah kurzu v bodech:

 • vymezení pojmů rezilience a prevence
 • vymezení pojmu CAN
 • fyzické týrání
 • psychické týrání
 • sexuální zneužívání
 • zanedbávání
 • spor o dítě
 • děti ohrožené prostředím 
 • munchhauzenův syndrom by proxy
 • základní sociální potřeby dětí

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seznámíme vás s pojmem resilience a s jeho související prevencí, která je nedílnou součástí práce školy. Podrobně rozebereme syndrom CAN jako soubor nenáhodných, vědomých či nevědomých aktivit či neaktivit (nezabránění) rodičů či jiných osob vůči dítěti, které jsou v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které vedou k poškození psychického či fyzického zdraví dítěte a narušují jeho optimální vývoj nebo společenský stav.

Získáte informace o pojmu resilience jako způsobu ozdravení jedince, dále o možnostech prevence sociálně patologických jevů u mládeže. Získáte podrobné informace o syndromu CAN – co tento syndrom zahrnuje, konkrétní formy syndromu CAN, rizikové děti v syndromu CAN, rizikoví rodiče v syndromu CAN. Dozvíte se informace o typických projevech chování dětí procházejících tímto syndromem.

Obsah kurzu v bodech:

 • vymezení pojmů rezilience a prevence
 • vymezení pojmu CAN
 • fyzické týrání
 • psychické týrání
 • sexuální zneužívání
 • zanedbávání
 • spor o dítě
 • děti ohrožené prostředím 
 • munchhauzenův syndrom by proxy
 • základní sociální potřeby dětí

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.