Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování

VZD00198
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Včasná diagnostika a včasná intervence jsou východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat.

Seznámíte se se základními pojmy, specifickými poruchami chování, ADHD, ADD, s hyperkinetickým syndromem, vztahem mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, se vztahem mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD.

Budeme se věnovat symptomatologii poruch, kritériím pro diagnostiku SPCH, platné legislativě, metodám práce u dětí se SPCH, spolupráci rodiny, postavení dítěte s ADHD ve škole a vztahu učitele k takovémuto dítěti, pedagogické diagnostice a depistáži dětí, úpravě klasifikace, tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, prevenci vzniku poruch chování u dětí s ADHD.

Součástí semináře je diskuze, rozbor a výměna zkušeností mezi účastníky.

Vzdělávací cíl: Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe. Jaké jsou možnosti práce s dítětem? Jak na včasnou diagnostiku a aplikaci do výuky?

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Včasná diagnostika a včasná intervence jsou východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat.

Seznámíte se se základními pojmy, specifickými poruchami chování, ADHD, ADD, s hyperkinetickým syndromem, vztahem mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, se vztahem mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD.

Budeme se věnovat symptomatologii poruch, kritériím pro diagnostiku SPCH, platné legislativě, metodám práce u dětí se SPCH, spolupráci rodiny, postavení dítěte s ADHD ve škole a vztahu učitele k takovémuto dítěti, pedagogické diagnostice a depistáži dětí, úpravě klasifikace, tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, prevenci vzniku poruch chování u dětí s ADHD.

Součástí semináře je diskuze, rozbor a výměna zkušeností mezi účastníky.

Vzdělávací cíl: Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe. Jaké jsou možnosti práce s dítětem? Jak na včasnou diagnostiku a aplikaci do výuky?

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.