Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika

VZD00196
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-16936/2019-2-542
Zaměření kurzu (kategorie)
InkluzePedagogická diagnostika
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento vzdělávací program Vám pomůže v orientaci při práci s žáky s problémy v oblasti výchovné, vzdělávací nebo v kombinaci obou druhů a s přiznaným 1. stupněm podpůrných opatření (PO).

Pod vedením lektora budete pracovat s plánem pedagogické podpory a vybírat vhodné výchovné a výukové metody. Osvojíte si základní diagnostické metody a principy procesu pedagogického diagnostikování výchovně-vzdělávací práce. Pod vedením lektora budete pracovat s hodnocením úrovně hrubé motoriky, s hodnocením percepcí, s hodnocením úrovně čtení, písemného projevu, matematických schopností a dovedností a v neposlední řadě s diagnostikováním chování žáka.

Veškeré metody diagnostiky budou voleny tak, abyste byli oprávněni je používat během své pedagogické práce.

Součástí vzdělávacího programu je také podrobné seznámení s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání – plánem pedagogické podpory (PLPP), jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování. Nedílnou součástí je hodnocení a specifičnost hodnocení směrem k žákovi s přiznaným 1. stupněm PO.


Obsah v bodech:

 • 1. stupeň podpůrných opatření – legislativní rámec, struktura a obsah PLPP, spolupráce s rodinou a odbornými pracovišti
 • Pedagogická diagnostika, proces diagnostikování a metody pedagogické diagnostiky
 • Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
 • Diagnostika úrovně percepce
 • Diagnostika úrovně čtení
 • Diagnostika písemného projevu
 • Diagnostika úrovně matematických schopností a dovedností
 • Diagnostika chování dítěte
 • Hodnocení

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento vzdělávací program Vám pomůže v orientaci při práci s žáky s problémy v oblasti výchovné, vzdělávací nebo v kombinaci obou druhů a s přiznaným 1. stupněm podpůrných opatření (PO).

Pod vedením lektora budete pracovat s plánem pedagogické podpory a vybírat vhodné výchovné a výukové metody. Osvojíte si základní diagnostické metody a principy procesu pedagogického diagnostikování výchovně-vzdělávací práce. Pod vedením lektora budete pracovat s hodnocením úrovně hrubé motoriky, s hodnocením percepcí, s hodnocením úrovně čtení, písemného projevu, matematických schopností a dovedností a v neposlední řadě s diagnostikováním chování žáka.

Veškeré metody diagnostiky budou voleny tak, abyste byli oprávněni je používat během své pedagogické práce.

Součástí vzdělávacího programu je také podrobné seznámení s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání – plánem pedagogické podpory (PLPP), jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování. Nedílnou součástí je hodnocení a specifičnost hodnocení směrem k žákovi s přiznaným 1. stupněm PO.


Obsah v bodech:

 • 1. stupeň podpůrných opatření – legislativní rámec, struktura a obsah PLPP, spolupráce s rodinou a odbornými pracovišti
 • Pedagogická diagnostika, proces diagnostikování a metody pedagogické diagnostiky
 • Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
 • Diagnostika úrovně percepce
 • Diagnostika úrovně čtení
 • Diagnostika písemného projevu
 • Diagnostika úrovně matematických schopností a dovedností
 • Diagnostika chování dítěte
 • Hodnocení

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.