Žák jako hlavní aktér výuky

VZD01854
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Metody a koncepce výukySoft skills učitele
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

„Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit.“
- Alvin Toffler


Klíčové kompetence jsou něčím, co žák rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech, jsou to jisté univerzální způsobilosti: umění učit se, umění dorozumívat se, spolupracovat, jednat demokraticky, řešit problémy, pracovat soustředěně... 
Znáte metody k jejich rozvíjení?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový interaktivní seminář, kde se seznámíte se s metodami podporujícími rozvoj klíčových kompetencí u žáků. Vyzkoušíte si metody, které podporují myšlení žáků a při nichž je žák hlavním aktérem.
Seminář je postaven na aktivním přístupu, na diskuzi a sdílení zkušeností mezi lektory a účastníky. Všechny nové postupy si vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.

Cíl kurzu

Naučit pedagogy správně pracovat s metodami rozvíjejícími klíčové kompetence u žáků. Zdokonalit jejich schopnosti k vytváření takových podmínek ve vzdělávání, které jsou pro konkrétního žáka optimální (poskytovat jim podporu, dostatek času, přiměřené podněty k práci, zapojovat je do vhodných činností apod.) a tím přispívat k postupnému utváření a rozvíjení jeho klíčových kompetencí.

Obsah kurzu v bodech:

 • metoda Alfa box na téma Aktivní učení (evokace toho, s čím účastníci přišli);
 • metoda Dvojitý zápisník;
 • metoda Poslední slovo patří mně;
 • metoda Učíme se navzájem;
 • metoda Pyramida údajů;
 • metakognice – její místo mezi žákovými činnostmi, vliv na kompetenční rozvoj žáka;
 • způsoby, jak vést žáky k reflexi jejich aktivního učení, zásady reflexe a zpětné vazby;
 • práce s příběhem Medvěd – hledání různých verzí;
 • výchovné přístupy učitele –vliv na žákovo sebepojetí při vyučování; 
 • podpora v práci učitele – nácvik komunikačně rovnocenné formulace;
 • zásady aktivního učení – společně vyvozujeme, co vyplynulo z programu;  
 • společná reflexe a plánování.

Seminář je určen přednostně učitelům předmětů, v nichž  žáci pracují se souvislými odbornými texty (není tedy určen učitelům matematiky).

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit.“
- Alvin Toffler


Klíčové kompetence jsou něčím, co žák rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech, jsou to jisté univerzální způsobilosti: umění učit se, umění dorozumívat se, spolupracovat, jednat demokraticky, řešit problémy, pracovat soustředěně... 
Znáte metody k jejich rozvíjení?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový interaktivní seminář, kde se seznámíte se s metodami podporujícími rozvoj klíčových kompetencí u žáků. Vyzkoušíte si metody, které podporují myšlení žáků a při nichž je žák hlavním aktérem.
Seminář je postaven na aktivním přístupu, na diskuzi a sdílení zkušeností mezi lektory a účastníky. Všechny nové postupy si vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.

Cíl kurzu

Naučit pedagogy správně pracovat s metodami rozvíjejícími klíčové kompetence u žáků. Zdokonalit jejich schopnosti k vytváření takových podmínek ve vzdělávání, které jsou pro konkrétního žáka optimální (poskytovat jim podporu, dostatek času, přiměřené podněty k práci, zapojovat je do vhodných činností apod.) a tím přispívat k postupnému utváření a rozvíjení jeho klíčových kompetencí.

Obsah kurzu v bodech:

 • metoda Alfa box na téma Aktivní učení (evokace toho, s čím účastníci přišli);
 • metoda Dvojitý zápisník;
 • metoda Poslední slovo patří mně;
 • metoda Učíme se navzájem;
 • metoda Pyramida údajů;
 • metakognice – její místo mezi žákovými činnostmi, vliv na kompetenční rozvoj žáka;
 • způsoby, jak vést žáky k reflexi jejich aktivního učení, zásady reflexe a zpětné vazby;
 • práce s příběhem Medvěd – hledání různých verzí;
 • výchovné přístupy učitele –vliv na žákovo sebepojetí při vyučování; 
 • podpora v práci učitele – nácvik komunikačně rovnocenné formulace;
 • zásady aktivního učení – společně vyvozujeme, co vyplynulo z programu;  
 • společná reflexe a plánování.

Seminář je určen přednostně učitelům předmětů, v nichž  žáci pracují se souvislými odbornými texty (není tedy určen učitelům matematiky).

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.