Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání

VZD00195
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28925/2017-1-1088
Zaměření kurzu (kategorie)
InkluzePoruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Cílem semináře je aktivizace a prohloubení poznatků o speciálních poruchách učení (SPU), a to především s odkazem na praktické využití ve výuce, dále pak osvojení základních metod práce s dětmi s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií v běžných hodinách. Zmíníme se o úskalích hodnocení a klasifikace těchto dětí a možnostech optimální organizace péče. Získáte náměty pro práci v hodinách českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, pro hodnocení a klasifikaci.
Obsah programu v bodech:

1. Co už vím, co dělám

Aktivizace a prohloubení poznatků o SPU v souvislosti s pomůckami a pracovními materiály (s jakým cílem je používám) používanými v reedukaci

 • Shrnutí poznatků, které tvoří teoretická východiska dobré praxe
 • Kromě deficitů ve vývoji kognitivních procesů se budeme zabývat též psychosociálními obtížemi těchto žáků

2. Dyslexie, dysortografie a dysgrafie

 • Podpora žáků v hodinách českého jazyka. Možnosti reedukace v následujících oblastech:
 • kognitivní procesy
 • technika čtení
 • porozumění, práce s textem
 • náměty pro práci s textem

3. Dyskalkulie

 • Projevy v matematice a dalších předmětech
 • Základní kroky při podpoře žáka

4. Dyspraxie

 • Projevy dosud málo známé poruchy, která negativně ovlivňuje vývoj dítěte
 • Možnosti podpůrných opatření

5. Náplň vyučovacích hodin

 • Organizace hodiny – skupinová a individuální práce
 • Role asistenta pedagoga

6. Hodnocení a klasifikace, organizace péče

 • Funkce hodnocení s ohledem na žáky se SPU a jejich rodiče
 • Organizace péče od 60. let minulého století – pozitivní a negativní momenty
 • Společná oprava ukázkového diktátu, zdůvodnění klasifikace a možnosti reedukace

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cílem semináře je aktivizace a prohloubení poznatků o speciálních poruchách učení (SPU), a to především s odkazem na praktické využití ve výuce, dále pak osvojení základních metod práce s dětmi s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií v běžných hodinách. Zmíníme se o úskalích hodnocení a klasifikace těchto dětí a možnostech optimální organizace péče. Získáte náměty pro práci v hodinách českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, pro hodnocení a klasifikaci.
Obsah programu v bodech:

1. Co už vím, co dělám

Aktivizace a prohloubení poznatků o SPU v souvislosti s pomůckami a pracovními materiály (s jakým cílem je používám) používanými v reedukaci

 • Shrnutí poznatků, které tvoří teoretická východiska dobré praxe
 • Kromě deficitů ve vývoji kognitivních procesů se budeme zabývat též psychosociálními obtížemi těchto žáků

2. Dyslexie, dysortografie a dysgrafie

 • Podpora žáků v hodinách českého jazyka. Možnosti reedukace v následujících oblastech:
 • kognitivní procesy
 • technika čtení
 • porozumění, práce s textem
 • náměty pro práci s textem

3. Dyskalkulie

 • Projevy v matematice a dalších předmětech
 • Základní kroky při podpoře žáka

4. Dyspraxie

 • Projevy dosud málo známé poruchy, která negativně ovlivňuje vývoj dítěte
 • Možnosti podpůrných opatření

5. Náplň vyučovacích hodin

 • Organizace hodiny – skupinová a individuální práce
 • Role asistenta pedagoga

6. Hodnocení a klasifikace, organizace péče

 • Funkce hodnocení s ohledem na žáky se SPU a jejich rodiče
 • Organizace péče od 60. let minulého století – pozitivní a negativní momenty
 • Společná oprava ukázkového diktátu, zdůvodnění klasifikace a možnosti reedukace

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.