Žáci se specifickými poruchami učení

VZD00194
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s problematikou specifických vývojových poruch učení (v plném rozsahu: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie), s poruchami chování a osvojení základních dovedností pro práci ve výuce.

Obsah programu v bodech:

 • Specifické poruchy učení a chování – základní teoretická východiska, aktivizace a shrnutí poznatků pedagogů
 • Žáci s dyslexií, dysgrafií a dysortografií na ZŠ – možnosti reedukace, alternativní aktivity v hodinách českého jazyka
 • Příprava textu ke čtení, práce s textem (praktická ukázka)
 • Písemný projev žáků se SPU, hodnocení a náměty pro další práci (praktická ukázka)
 • Dyskalkulie – projevy, základní kroky při reedukaci
 • Učební preference žáků se SPU i běžné populace, styly učení
 • Vyučování cizích jazyků u žáků se SPU
 • Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení
 • Organizace péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení
 • Ukázky řešení konkrétních případů z praxe
 • Poruchy chování a ADHD/ADD
 • Možnosti řešení kázeňských obtíží u dětí se SPU a jejich chování

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s problematikou specifických vývojových poruch učení (v plném rozsahu: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie), s poruchami chování a osvojení základních dovedností pro práci ve výuce.

Obsah programu v bodech:

 • Specifické poruchy učení a chování – základní teoretická východiska, aktivizace a shrnutí poznatků pedagogů
 • Žáci s dyslexií, dysgrafií a dysortografií na ZŠ – možnosti reedukace, alternativní aktivity v hodinách českého jazyka
 • Příprava textu ke čtení, práce s textem (praktická ukázka)
 • Písemný projev žáků se SPU, hodnocení a náměty pro další práci (praktická ukázka)
 • Dyskalkulie – projevy, základní kroky při reedukaci
 • Učební preference žáků se SPU i běžné populace, styly učení
 • Vyučování cizích jazyků u žáků se SPU
 • Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení
 • Organizace péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení
 • Ukázky řešení konkrétních případů z praxe
 • Poruchy chování a ADHD/ADD
 • Možnosti řešení kázeňských obtíží u dětí se SPU a jejich chování

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.