Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

VZD00193
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Cílem semináře   je aktivizace a prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími   potřebami (LMP, SPU, PAS, dysfázie). Seznámíte se s metodami podpory žáků  při osvojování základních školních dovedností, s organizací
výuky v  běžné třídě, s hodnocením a klasifikací. V průběhu semináře budeme věnovat  více pozornosti dětem s lehkou mentální retardací, se specifickými  poruchami  učení a s dysfázií. Nabídneme vám náměty pro práci se žáky se  speciálními vzdělávacími potřebami v běžné výuce.

Obsah programu  v bodech:


1. blok: Co už vím, co dělám

 • Zmapování aktuálních znalostí a zkušeností pedagogů v oblasti LMP, SPU a dysfázie (formou společné diskuse)


2. blok: Osvojování čtení

 • Vyučování čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální
 • Pozitiva a úskalí jednotlivých metod
 • Volba metody s ohledem na potřeby žáka
 • Náměty pro práci s dětmi v jednotlivých oblastech: rozvíjení kognitivních procesů jako východisko výuky čtení, technika čtení, náměty pro cvičení, čtení s porozuměním, náměty pro cvičení, metody práce s textem


3. blok: Osvojování písemného projevu

 • Proč rozvíjíme písemný projev? Jaká jsou úskalí při osvojování této dovednosti? Je možné obtíže kompenzovat?
 • Technika psaní – grafomotorika, osvojování písmen, hlásková stavba slov
 • Kognitivní funkce ovlivňující zvládnutí gramatiky
 • Náměty pro učení se gramatice, pomůcky pro výuku
 • Písemné vyjadřování, jeho úskalí a možnosti rozvíjení této dovednosti


4. blok:

 • Co spojuje a rozděluje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a běžnou populaci
 • Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním – využití dosavadních zkušeností pedagogů
 • Hodnocení a klasifikace
 • Individuální vzdělávací programy
 • Zapojení asistenta pedagoga

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cílem semináře   je aktivizace a prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími   potřebami (LMP, SPU, PAS, dysfázie). Seznámíte se s metodami podpory žáků  při osvojování základních školních dovedností, s organizací
výuky v  běžné třídě, s hodnocením a klasifikací. V průběhu semináře budeme věnovat  více pozornosti dětem s lehkou mentální retardací, se specifickými  poruchami  učení a s dysfázií. Nabídneme vám náměty pro práci se žáky se  speciálními vzdělávacími potřebami v běžné výuce.

Obsah programu  v bodech:


1. blok: Co už vím, co dělám

 • Zmapování aktuálních znalostí a zkušeností pedagogů v oblasti LMP, SPU a dysfázie (formou společné diskuse)


2. blok: Osvojování čtení

 • Vyučování čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální
 • Pozitiva a úskalí jednotlivých metod
 • Volba metody s ohledem na potřeby žáka
 • Náměty pro práci s dětmi v jednotlivých oblastech: rozvíjení kognitivních procesů jako východisko výuky čtení, technika čtení, náměty pro cvičení, čtení s porozuměním, náměty pro cvičení, metody práce s textem


3. blok: Osvojování písemného projevu

 • Proč rozvíjíme písemný projev? Jaká jsou úskalí při osvojování této dovednosti? Je možné obtíže kompenzovat?
 • Technika psaní – grafomotorika, osvojování písmen, hlásková stavba slov
 • Kognitivní funkce ovlivňující zvládnutí gramatiky
 • Náměty pro učení se gramatice, pomůcky pro výuku
 • Písemné vyjadřování, jeho úskalí a možnosti rozvíjení této dovednosti


4. blok:

 • Co spojuje a rozděluje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a běžnou populaci
 • Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním – využití dosavadních zkušeností pedagogů
 • Hodnocení a klasifikace
 • Individuální vzdělávací programy
 • Zapojení asistenta pedagoga

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.