Z-014.5 Poznáváme naše okolí a naše město II.

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02101
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
35 Kč
+ -

Určeno: pro 6. ročník

Využití: Charakteristika II. části (4. - 6. kapitola pracovního sešitu): 4. kapitola - Vodstvo 5. kapitola – Půda 6. kapitola – Biota Příspěvek je II. částí Pracovního sešitu, navazující na příspěvek Z-013.8. Spojujícím prvkem těchto kapitol je poznání přírodních podmínek místní oblasti. Na základě obecných poznatků o fyzickogeografické sféře žák charakterizuje jednotlivé přírodní složky a vztahy mezi nimi v místním regionu.

Směřujeme ke kompetencím: - procvičování, upevňování a prohlubování obecných vědomostí - schopnost vnímat danou problematiku z různých hledisek - samostatná práce a aktivní myšlenková činnost - schopnost získávat, třídit a zpracovávat informace a sestavovat je v logický celek - systematická práce s kartografickým a statistickým materiálem a dalšími zdroji informací - osvojení si základních geografických a statistických metod při zpracování informací (např. tvorba map, tabulek, grafu,…) - schopnost diskuse - vlastní pozorování v krajině - rozvoj estetického cítění, žák je veden k přesnosti, pečlivosti, svědomitosti

Učivo - geografie, mapa, region, město

Určeno: pro 6. ročník

Využití: Charakteristika II. části (4. - 6. kapitola pracovního sešitu): 4. kapitola - Vodstvo 5. kapitola – Půda 6. kapitola – Biota Příspěvek je II. částí Pracovního sešitu, navazující na příspěvek Z-013.8. Spojujícím prvkem těchto kapitol je poznání přírodních podmínek místní oblasti. Na základě obecných poznatků o fyzickogeografické sféře žák charakterizuje jednotlivé přírodní složky a vztahy mezi nimi v místním regionu.

Směřujeme ke kompetencím: - procvičování, upevňování a prohlubování obecných vědomostí - schopnost vnímat danou problematiku z různých hledisek - samostatná práce a aktivní myšlenková činnost - schopnost získávat, třídit a zpracovávat informace a sestavovat je v logický celek - systematická práce s kartografickým a statistickým materiálem a dalšími zdroji informací - osvojení si základních geografických a statistických metod při zpracování informací (např. tvorba map, tabulek, grafu,…) - schopnost diskuse - vlastní pozorování v krajině - rozvoj estetického cítění, žák je veden k přesnosti, pečlivosti, svědomitosti

Učivo - geografie, mapa, region, město

*
*
*
Předmět ZŠ
Zeměpis
Určeno pro
II. stupeň ZŠ
Formát
A4