Z-013.8 Poznáváme naše okolí a naše město

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01954
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
56 Kč
+ -

Určeno: pro 6. ročník

Využití: Hlavním záměirem bylo vytvořit učební pomůcku s řadou námětů pro geografické poznání a hodnocení místního regionu, přitažlivou jak odborným obsahem, tak didaktickým zpracováním. Pracovní sešit je také námětem, jak žáka naučit vnímat a pozorovat okolní krajinu geografickýma očima, popř. vytvořit u žáka jistý subjektivní vztah k jeho životnímu prostředí. Při zpracování pracovního sešitu jsem také vycházela z představy, že si žák může současně vytvářet svůj vlastní dokument o místní oblasti a tak je jako spoluautor více motivován. Charakteristika I. části (1.-3. kapitola pracovního sešitu): 1. kapitola (Geografická poloha) Žák získá představu o geografické poloze sídla a regionu, v němž žije. Určením geografické polohy z různých aspektů si uvědomí širší význam tohoto pojmu. 2.-3. kapitola (Geologická stavba a a georeliéf, Podnebí a počasí) Spojujícím prvkem těchto kapitol je aplikace obecných poznatků z fyzickogeografické sféry .

Směřujeme ke kompetencím - aktivně poznávat, nacházet souvislosti, orientovat se v souřadnicích, používat informační zdroje, pracovat s informacemi

Učivo - region, mapa, geografie, počasí, město

Určeno: pro 6. ročník

Využití: Hlavním záměirem bylo vytvořit učební pomůcku s řadou námětů pro geografické poznání a hodnocení místního regionu, přitažlivou jak odborným obsahem, tak didaktickým zpracováním. Pracovní sešit je také námětem, jak žáka naučit vnímat a pozorovat okolní krajinu geografickýma očima, popř. vytvořit u žáka jistý subjektivní vztah k jeho životnímu prostředí. Při zpracování pracovního sešitu jsem také vycházela z představy, že si žák může současně vytvářet svůj vlastní dokument o místní oblasti a tak je jako spoluautor více motivován. Charakteristika I. části (1.-3. kapitola pracovního sešitu): 1. kapitola (Geografická poloha) Žák získá představu o geografické poloze sídla a regionu, v němž žije. Určením geografické polohy z různých aspektů si uvědomí širší význam tohoto pojmu. 2.-3. kapitola (Geologická stavba a a georeliéf, Podnebí a počasí) Spojujícím prvkem těchto kapitol je aplikace obecných poznatků z fyzickogeografické sféry .

Směřujeme ke kompetencím - aktivně poznávat, nacházet souvislosti, orientovat se v souřadnicích, používat informační zdroje, pracovat s informacemi

Učivo - region, mapa, geografie, počasí, město

*
*
*
Předmět ZŠ
Zeměpis
Určeno pro
II. stupeň ZŠ
Formát
A4