PaedDr. Yveta Heyrovská

Yveta Heyrovská

Vzdělání

 • Krajská střední zdravotnická škola Praha, obor dětská sestra
 • Pedagogická fakulta UK Praha, defektologie – speciální pedagogika / státnice z psychopedie, logopedie, etopedie /
 • Rigorózum Pedagogická fakulta UK Praha, etopedie
 • Diploma Lego Dacta, Certified the CZ – TS-0496/013
 • Certifikát pro edukačně-rehabilitační pracovníky tyflopedického typu / zaměření na skupinu se zrakovým postižením / na Univerzitě JAK Praha
 • Držitelka řady osvědčení

Praxe

 • Zdravotnictví, diagnostické ústavy pro děti a mládež, pedagogicko – psychologická poradna / vedoucí detašovaného pracoviště /

 • Soukromá praxe a lektor DVPP
 • Dříve externí lektor FFUK / katedra pedagogiky /, Pedagogická fakulta OU
 • Autorka a spoluautorka reedukačních a diagnostických programů pro děti
 • Publikační činnost

Zaměření

 • Grafomotorika
 • Specifické poruchy učení

Kurzy

Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro děti s potřebou podpory

Od 2 100 Kč
Město konání:Brno
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.09.2024

Grafomotorika a vše co k ní patří

Od 3 990 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:16
Vhodné i pro šablony:NE
Termín kurzu od:14.10.2024