Workshop pro logopedické asistenty

Kód: VZD01836
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Popis kurzu:

Vzdělaný a informovaný logopedický asistent je pro školu důležitým specialistou. Na základě dlouholeté praxe práce s logopedickými asistenty jsme získali zkušenost, že odborná práce vyžaduje od logopedických asistentů nejen znalosti a dovednosti v oblasti logopedie, ale také pedagogické schopnosti a dovednosti týkající se motivace a osobních komunikačních prvků a vzorců, které asistent logopeda uplatňuje ve své práci s dětmi i s rodiči.  Při práci s logopedickými asistenty, kteří studují specializační studium (60 hodin) se setkáváme s jasně formulovanými potřebami logopedických asistentů v tom, jak pracovat s nemotivovanými dětmi, žáky se specifickými potřebami, jak komunikovat s rodiči, případně s dalšími odborníky. 

Workshop pro logopedické asistenty je vzdělávací akce určená logopedickým asistentům, kteří vystudovali specializační studium pro logopedické asistenty v rozsahu 60 hodin. Workshop logopedických asistentů svojí formou doplňuje vzdělávací nabídku v oblasti jejich osobnostního a profesního rozvoje. Je prostředím pro poskytování kolegiální podpory při pravidelně pořádaných jednodenních akcí, na kterých dochází ke sdílení zkušeností, předávání inspirací a příkladů dobré praxe i možnosti setkávat se s odborníky na jednotlivá témata týkající podpory přirozeného vývoje řeči, prevence narušené komunikační schopnosti a spolupráce s rodiči a dalšími odborníky.

Cíl kurzu:

Podpoříme začínající i zkušenější logopedické asistenty na jejich profesní specializované dráze ve škole. Vvytvoříme platformu pro skupinu logopedických asistentů z různých škol, která bude poskytovat příležitost k výměně zkušeností a inspirací. Tato forma specifické profesní komunikace může být velmi užitečným zdrojem pro odborný růst logopedických asistentů a kvalitu vaší práce. Získáte tím užitek nejen vám, ale i školám, na kterých působíte.


Hlavními tématy budou:

 • Vývoj řeči v jednotlivých věkových obdobích – zejména v období od 3 do 5 a od 5 do 7 let
 • Motivace dětí ke komunikaci- pomůcky, příběhy, pohádky, říkanky, aktivita dětí a jejich sledování jako základ pro další motivaci, rozhovor.
 • Artikulační a dechová cvičení
 • Rozvoj sluchového vnímání
 • Fixace a automatizace jednotlivých hlásek a pravidlo nejmenší fyziologické námahy
 • Předpoklady a dovednosti dětí nutné pro přirozený vývoj hlásek, možnosti působení logopedického asistenta

Rozdělení témat:

 • Identifikování potřeb účastníků.
 • Pro co si přišli?
 • Jaká je praxe na jejich škole?
 • Výběr konkrétního, hlavního tématu, či témat pro další práci.

 • Společné vyplnění dotazníků prostřednictvím bodování otázek.
 • Vyhodnocené třech témat s nejvyšším počtem bodů a stručné vyjádření účastníků k jednomu z nich. Účastníci se vyjadřují prostřednictvím omezeného počtu slov (max. 20 slov). Účastníci dostanou čas na písemnou přípravu (5 minut, celkem 30 minut).
 • Shrnutí a parafrázování řečeného lektorem a navázání výkladem souvisejícím s danými tématy.
 • Práce s tématy týkajícími se práce logopedického asistenta, která vyplynula v prvním bloku. Praktická cvičení, hry a doporučení pomůcek k tématům od lektora i od ostatních účastníků
  - popis využití – využívání popisného konkrétního jazyka, odpovídajících pojmů a názvosloví, ověření pochopení od ostatních účastníků – metoda Třífázového rozhovoru – rozdělení účastníků na tři skupiny a zaměření jejich pozornosti daným směrem podle funkce jejich skupiny.
 • Práce s tématy týkajícími se práce logopedického asistenta, která vyplynula v prvním bloku
 • Diskuse nad konkrétními příklady z praxe škol, vzájemné obohacování v oblasti motivace, argumentace směrem k rodičům dětí, zkušenosti ze spolupráce s dalšími odborníky.
 • Motivace rodičů dětí ke spolupráci a efektivní argumenty – přednáška lektora s diskusí a následně skupinové koučování.
 • Rozhovor mezi pedagogem a rodičem – hraní rolí a sledování rozhovoru ostatními účastníky. Následná analýza využitých prvků komunikace a hodnocení jejich efektivnosti.
 • Spolupráce s klinickými logopedy a speciálními pedagogy – logopedy. Příprava rozhovoru s odborníkem – osnova – sdílení zkušeností – co se osvědčilo.
 • Diskuse nad konkrétními příklady z praxe škol.
 • Zobecnění zkušeností lektorem a možnosti v praxi
 • Jak informací získané na dnešním klubu využijete ve své praxi? Metoda Galerie – účastnící vyberou větu nebo obrázek z nabídky lektora a případně krátce okomentují


Popis kurzu:

Vzdělaný a informovaný logopedický asistent je pro školu důležitým specialistou. Na základě dlouholeté praxe práce s logopedickými asistenty jsme získali zkušenost, že odborná práce vyžaduje od logopedických asistentů nejen znalosti a dovednosti v oblasti logopedie, ale také pedagogické schopnosti a dovednosti týkající se motivace a osobních komunikačních prvků a vzorců, které asistent logopeda uplatňuje ve své práci s dětmi i s rodiči.  Při práci s logopedickými asistenty, kteří studují specializační studium (60 hodin) se setkáváme s jasně formulovanými potřebami logopedických asistentů v tom, jak pracovat s nemotivovanými dětmi, žáky se specifickými potřebami, jak komunikovat s rodiči, případně s dalšími odborníky. 

Workshop pro logopedické asistenty je vzdělávací akce určená logopedickým asistentům, kteří vystudovali specializační studium pro logopedické asistenty v rozsahu 60 hodin. Workshop logopedických asistentů svojí formou doplňuje vzdělávací nabídku v oblasti jejich osobnostního a profesního rozvoje. Je prostředím pro poskytování kolegiální podpory při pravidelně pořádaných jednodenních akcí, na kterých dochází ke sdílení zkušeností, předávání inspirací a příkladů dobré praxe i možnosti setkávat se s odborníky na jednotlivá témata týkající podpory přirozeného vývoje řeči, prevence narušené komunikační schopnosti a spolupráce s rodiči a dalšími odborníky.

Cíl kurzu:

Podpoříme začínající i zkušenější logopedické asistenty na jejich profesní specializované dráze ve škole. Vvytvoříme platformu pro skupinu logopedických asistentů z různých škol, která bude poskytovat příležitost k výměně zkušeností a inspirací. Tato forma specifické profesní komunikace může být velmi užitečným zdrojem pro odborný růst logopedických asistentů a kvalitu vaší práce. Získáte tím užitek nejen vám, ale i školám, na kterých působíte.


Hlavními tématy budou:

 • Vývoj řeči v jednotlivých věkových obdobích – zejména v období od 3 do 5 a od 5 do 7 let
 • Motivace dětí ke komunikaci- pomůcky, příběhy, pohádky, říkanky, aktivita dětí a jejich sledování jako základ pro další motivaci, rozhovor.
 • Artikulační a dechová cvičení
 • Rozvoj sluchového vnímání
 • Fixace a automatizace jednotlivých hlásek a pravidlo nejmenší fyziologické námahy
 • Předpoklady a dovednosti dětí nutné pro přirozený vývoj hlásek, možnosti působení logopedického asistenta

Rozdělení témat:

 • Identifikování potřeb účastníků.
 • Pro co si přišli?
 • Jaká je praxe na jejich škole?
 • Výběr konkrétního, hlavního tématu, či témat pro další práci.

 • Společné vyplnění dotazníků prostřednictvím bodování otázek.
 • Vyhodnocené třech témat s nejvyšším počtem bodů a stručné vyjádření účastníků k jednomu z nich. Účastníci se vyjadřují prostřednictvím omezeného počtu slov (max. 20 slov). Účastníci dostanou čas na písemnou přípravu (5 minut, celkem 30 minut).
 • Shrnutí a parafrázování řečeného lektorem a navázání výkladem souvisejícím s danými tématy.
 • Práce s tématy týkajícími se práce logopedického asistenta, která vyplynula v prvním bloku. Praktická cvičení, hry a doporučení pomůcek k tématům od lektora i od ostatních účastníků
  - popis využití – využívání popisného konkrétního jazyka, odpovídajících pojmů a názvosloví, ověření pochopení od ostatních účastníků – metoda Třífázového rozhovoru – rozdělení účastníků na tři skupiny a zaměření jejich pozornosti daným směrem podle funkce jejich skupiny.
 • Práce s tématy týkajícími se práce logopedického asistenta, která vyplynula v prvním bloku
 • Diskuse nad konkrétními příklady z praxe škol, vzájemné obohacování v oblasti motivace, argumentace směrem k rodičům dětí, zkušenosti ze spolupráce s dalšími odborníky.
 • Motivace rodičů dětí ke spolupráci a efektivní argumenty – přednáška lektora s diskusí a následně skupinové koučování.
 • Rozhovor mezi pedagogem a rodičem – hraní rolí a sledování rozhovoru ostatními účastníky. Následná analýza využitých prvků komunikace a hodnocení jejich efektivnosti.
 • Spolupráce s klinickými logopedy a speciálními pedagogy – logopedy. Příprava rozhovoru s odborníkem – osnova – sdílení zkušeností – co se osvědčilo.
 • Diskuse nad konkrétními příklady z praxe škol.
 • Zobecnění zkušeností lektorem a možnosti v praxi
 • Jak informací získané na dnešním klubu využijete ve své praxi? Metoda Galerie – účastnící vyberou větu nebo obrázek z nabídky lektora a případně krátce okomentují


Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.