Wellbeing zvýšení smysluplnosti a životní pohody učitelů

VZD02134
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňSpec. školyZUŠAsistent pedagogaŠD/ŠKSVČ
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-15159/2022-5-499
Zaměření kurzu (kategorie)
Wellbeing a psychohygiena
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

„Zaměřte se na sebe, svůj život, svou kariéru, svou rodinu, své skutečné přátele a hlavně… na vaši spokojenost.“
- Ralph Smart


Wellbeing (pocit tělesné a duševní pohody) je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.
Proč je důležité se jím zabývat a jakými kroky ho lze posílit?


Popis kurzu


Připravili jsme pro Vás teoreticko – praktický vzdělávací program, který je zaměřen na velmi aktuální téma wellbeingu pedagogů a jeho důležitosti pro vzdělávací výsledky.


V teoretické části se podrobně seznámíte s klíčovými elementy wellbeingu, kterými jsou smysluplnost, vztahy, finance, zdraví a společnost.


V praktické části získáte konkrétní návody, jak pracovat se svými emocemi a jak udržovat kvalitní osobní i profesionální vztahy.
Osvojíte si metody, které Vám pomohou uplatnit Vaše silné stránky, plánovat, řešit problematické situace či zvládat stres.
Seznámíte se se způsoby, jak se motivovat k práci, jak se udržet v dobré psychické i fyzické kondici a jak si vypěstovat pracovní návyky, které zabraňují únavě.

Součástí programu je diskuze nad projednávanými tématy. Účastníci obdrží metodický materiál.


Cíl kurzu


Zdokonalit kompetence pedagogů v oblasti wellbeingu, k nalézání duševní pohody a pocitu smyslupnosti v pracovním i osobním životě.


Obsah kurzu v bodech:

 • Smysluplnost – potřeba v životě dělat něco smysluplného, co nás v životě naplňuje, a to nejlépe každý den. Nezáleží na tom, zda se jedná o oblast práce, školy, rodiny nebo našich koníčků, podstatné je, že vidíme smysl v činnosti a jsme motivováni dosahovat svých cílů. Příklady k naplněnosti každodenního života, k vypěstování disciplíny k životním prioritám a starostlivosti o vlastní psychohygienu.
 • Finance– zvládání vlastní ekonomické situace, finanční stabilita, hospodaření s financemi.
 • Vztahy – kvalita našich vztahů je extrémně důležitá pro naše zdraví a celkovou životní pohodu. Každý den potřebujeme strávit v interakci s druhými alespoň 6 hodin, abychom omezili stres a zvyšovali naši životní pohodu. Ukázky asertivního chování při řešení konfliktů a zátěžových situacích, strategie pro vytváření dobrých mezilidských vztahů.
 • Zdraví – celkové duševní a fyzické zdraví, množství energie, umožňující každodenní plnění úkolů. Díky pravidelné fyzické aktivitě a zdravé stravě můžeme omezit únavu a být spokojenější. Pevné zdraví a dobrá fyzická kondice poskytují lidem energii a koncentraci na to, aby mohli dosahovat svých cílů v profesní i osobní sféře. Zároveň vysoká spokojenost s našimi činnostmi nám umožňuje lépe si stanovit priority a uvědomovat si, že je důležité pečovat o sebe, své zdraví a životní styl.  Hodnocení pracovního prostředí, vybavení prostředí, fyzické zátěže, jak se dá ulehčit práce ve stoje, v sedě i u počítače a jak se dají transformovat školní kabinety, učebny nebo domácí prostředí.
 • Společnost – sounáležitost a zapojení se do života v prostředí, ve kterém se pohybujeme. Dárcovství, dobrovolnictví, vzdělávání druhých nebo jejich ošetřování, to vše nás naplňuje pozitivními emocemi a uspokojuje potřebu sounáležitosti. Způsoby motivace pro úspěšné zařazení do společenského životního systému přes vytváření vlastních vizí, perspektiv, tvoření přátelství, zajištění pozitivní rodinné atmosféry, budování dobrého pracovního prostředí, základní životní stability, láska, krása, víra…
 • Diskuze – výstupem a ověřením získaných znalostí bude vzájemná diskuse, dotazy a možnost provedení testu o úrovni vlastních životních jistot, který byl vytvořen pro vědeckou dizertační práci.
 • Závěrečný kruh – reflexe pod vedením lektora, zhodnocení informací a zamyšlení nad způsobem, jak dál rozvíjet a zkvalitňovat vlastní život a jak lze získané znalosti a zkušenosti začlenit do vzdělávacího programu k odevzdávaní adekvátních informací svým žákům k budování jejích životu a přípravě žáků k zdravému, racionálnímu a sebevědomému začleňování do života a společnosti.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Zaměřte se na sebe, svůj život, svou kariéru, svou rodinu, své skutečné přátele a hlavně… na vaši spokojenost.“
- Ralph Smart


Wellbeing (pocit tělesné a duševní pohody) je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.
Proč je důležité se jím zabývat a jakými kroky ho lze posílit?


Popis kurzu


Připravili jsme pro Vás teoreticko – praktický vzdělávací program, který je zaměřen na velmi aktuální téma wellbeingu pedagogů a jeho důležitosti pro vzdělávací výsledky.


V teoretické části se podrobně seznámíte s klíčovými elementy wellbeingu, kterými jsou smysluplnost, vztahy, finance, zdraví a společnost.


V praktické části získáte konkrétní návody, jak pracovat se svými emocemi a jak udržovat kvalitní osobní i profesionální vztahy.
Osvojíte si metody, které Vám pomohou uplatnit Vaše silné stránky, plánovat, řešit problematické situace či zvládat stres.
Seznámíte se se způsoby, jak se motivovat k práci, jak se udržet v dobré psychické i fyzické kondici a jak si vypěstovat pracovní návyky, které zabraňují únavě.

Součástí programu je diskuze nad projednávanými tématy. Účastníci obdrží metodický materiál.


Cíl kurzu


Zdokonalit kompetence pedagogů v oblasti wellbeingu, k nalézání duševní pohody a pocitu smyslupnosti v pracovním i osobním životě.


Obsah kurzu v bodech:

 • Smysluplnost – potřeba v životě dělat něco smysluplného, co nás v životě naplňuje, a to nejlépe každý den. Nezáleží na tom, zda se jedná o oblast práce, školy, rodiny nebo našich koníčků, podstatné je, že vidíme smysl v činnosti a jsme motivováni dosahovat svých cílů. Příklady k naplněnosti každodenního života, k vypěstování disciplíny k životním prioritám a starostlivosti o vlastní psychohygienu.
 • Finance– zvládání vlastní ekonomické situace, finanční stabilita, hospodaření s financemi.
 • Vztahy – kvalita našich vztahů je extrémně důležitá pro naše zdraví a celkovou životní pohodu. Každý den potřebujeme strávit v interakci s druhými alespoň 6 hodin, abychom omezili stres a zvyšovali naši životní pohodu. Ukázky asertivního chování při řešení konfliktů a zátěžových situacích, strategie pro vytváření dobrých mezilidských vztahů.
 • Zdraví – celkové duševní a fyzické zdraví, množství energie, umožňující každodenní plnění úkolů. Díky pravidelné fyzické aktivitě a zdravé stravě můžeme omezit únavu a být spokojenější. Pevné zdraví a dobrá fyzická kondice poskytují lidem energii a koncentraci na to, aby mohli dosahovat svých cílů v profesní i osobní sféře. Zároveň vysoká spokojenost s našimi činnostmi nám umožňuje lépe si stanovit priority a uvědomovat si, že je důležité pečovat o sebe, své zdraví a životní styl.  Hodnocení pracovního prostředí, vybavení prostředí, fyzické zátěže, jak se dá ulehčit práce ve stoje, v sedě i u počítače a jak se dají transformovat školní kabinety, učebny nebo domácí prostředí.
 • Společnost – sounáležitost a zapojení se do života v prostředí, ve kterém se pohybujeme. Dárcovství, dobrovolnictví, vzdělávání druhých nebo jejich ošetřování, to vše nás naplňuje pozitivními emocemi a uspokojuje potřebu sounáležitosti. Způsoby motivace pro úspěšné zařazení do společenského životního systému přes vytváření vlastních vizí, perspektiv, tvoření přátelství, zajištění pozitivní rodinné atmosféry, budování dobrého pracovního prostředí, základní životní stability, láska, krása, víra…
 • Diskuze – výstupem a ověřením získaných znalostí bude vzájemná diskuse, dotazy a možnost provedení testu o úrovni vlastních životních jistot, který byl vytvořen pro vědeckou dizertační práci.
 • Závěrečný kruh – reflexe pod vedením lektora, zhodnocení informací a zamyšlení nad způsobem, jak dál rozvíjet a zkvalitňovat vlastní život a jak lze získané znalosti a zkušenosti začlenit do vzdělávacího programu k odevzdávaní adekvátních informací svým žákům k budování jejích životu a přípravě žáků k zdravému, racionálnímu a sebevědomému začleňování do života a společnosti.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, ŠD/ŠK, ZUŠ, Spec. školy, SVČ,
Termín kurzu
27.05.2024 - 27.05.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 16.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
2 150 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.