Webináře zdarma: Jak na řešení problémů žáků s poruchami chování ve třídách ZŠ, SŠ

VZD03148
Cílová skupina
ZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
1
Vhodné i pro šablony
NE

Webinář vás provede možnými příčinami nárůstu poruch chování u dětí ve třídách. Navede vás stručně na to, co je třeba řešit a na co reagovat, aby nám nevznikaly vleklé a mnohdy neřešitelné situace. Seznámí vás s šikanou v třídních kolektivech. Zmínka bude i o potřebě jednotného pohledu sborovny a efektivní práce třídního učitele se školním poradenským pracovištěm.


Dostane se vám ochutnávka postupů a možných náhledů k vytvoření zdravého sociálního prostředí školy.


URL odkaz k připojení na webinář a informace zasíláme e-mailem jeden den před jeho konáním. Pokud se stane, že Vám e-mail nepřišel do doručené pošty, zkontrolujte zda Vám nepřišel do SPAMU (nevyžádáné pošty), nebo nám napište na e-mail: vitova@infracz.cz.


Výstupem vzdělávacího programu není osvědčení o absolvování.    

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Webinář vás provede možnými příčinami nárůstu poruch chování u dětí ve třídách. Navede vás stručně na to, co je třeba řešit a na co reagovat, aby nám nevznikaly vleklé a mnohdy neřešitelné situace. Seznámí vás s šikanou v třídních kolektivech. Zmínka bude i o potřebě jednotného pohledu sborovny a efektivní práce třídního učitele se školním poradenským pracovištěm.


Dostane se vám ochutnávka postupů a možných náhledů k vytvoření zdravého sociálního prostředí školy.


URL odkaz k připojení na webinář a informace zasíláme e-mailem jeden den před jeho konáním. Pokud se stane, že Vám e-mail nepřišel do doručené pošty, zkontrolujte zda Vám nepřišel do SPAMU (nevyžádáné pošty), nebo nám napište na e-mail: vitova@infracz.cz.


Výstupem vzdělávacího programu není osvědčení o absolvování.    

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?