Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

VZD00184
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Multikulturní výchova
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Program je zaměřený na vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (chudoba, etnická příslušnost, postavení azylanta, cizinci) tak, jak je tato problematika definována v novele školského zákona, vyhlášce č. 27/2016 a ostatních souvisejících právních předpisech (Úmluva o právech dítěte).

Během semináře se budeme věnovat i nutnosti úpravy organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků.

Budete disponovat základními znalostmi potřebnými při začleňování žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami do běžného vzdělávání.

Obsah kurzu v bodech:

 • legislativní rámec (Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Školský zákon, vyhláška č. 27/2016)
 • podpůrná opatření 1. stupně (výčet a účel podpůrných opatření určených pro žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami)
 • podpůrná opatření 2. – 5. stupně (výčet a účel podpůrných opatření, obsah a úpravy učiva)
 • spolupráce s odbornými pracovišti (spolupráce s NNO, PPP, SPC)

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Program je zaměřený na vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (chudoba, etnická příslušnost, postavení azylanta, cizinci) tak, jak je tato problematika definována v novele školského zákona, vyhlášce č. 27/2016 a ostatních souvisejících právních předpisech (Úmluva o právech dítěte).

Během semináře se budeme věnovat i nutnosti úpravy organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků.

Budete disponovat základními znalostmi potřebnými při začleňování žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami do běžného vzdělávání.

Obsah kurzu v bodech:

 • legislativní rámec (Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Školský zákon, vyhláška č. 27/2016)
 • podpůrná opatření 1. stupně (výčet a účel podpůrných opatření určených pro žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami)
 • podpůrná opatření 2. – 5. stupně (výčet a účel podpůrných opatření, obsah a úpravy učiva)
 • spolupráce s odbornými pracovišti (spolupráce s NNO, PPP, SPC)

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.