Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona

VZD00183
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Program je zaměřený na vzdělávání žáků uvedených v § 16 odstavci 9 školského zákona a na legislativní rámec vyhlášky č. 27/2016 § 19 – § 26.

Na semináři se seznámíte s pravidly vzdělávání těchto žáků ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině. Budeme se věnovat zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, způsobům převedení žáků do vzdělávacího programu základní školy speciální, organizaci vzdělávání těchto žáků a počtům žáků.

Budeme se také zabývat způsoby spolupráce s ŠPZ, s rodiči a zákonnými zástupci. Nezapomeneme ani na úpravy RVP, zohlednění těchto aktualizací do ŠVP a tvorbu individuálního vzdělávacího plánu.

Budete disponovat základními znalostmi potřebnými při pedagogické práci s žáky uvedenými v § 16 odstavec 9 zákona.

Obsah kurzu v bodech:

 • legislativní rámec (Úmluva o právech dítěte, Školský zákon, vyhláška č. 27/2016)
 • změny v RVP ZV
 • IVP pro žáka
 • ŠVP (úpravy)

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Program je zaměřený na vzdělávání žáků uvedených v § 16 odstavci 9 školského zákona a na legislativní rámec vyhlášky č. 27/2016 § 19 – § 26.

Na semináři se seznámíte s pravidly vzdělávání těchto žáků ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině. Budeme se věnovat zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, způsobům převedení žáků do vzdělávacího programu základní školy speciální, organizaci vzdělávání těchto žáků a počtům žáků.

Budeme se také zabývat způsoby spolupráce s ŠPZ, s rodiči a zákonnými zástupci. Nezapomeneme ani na úpravy RVP, zohlednění těchto aktualizací do ŠVP a tvorbu individuálního vzdělávacího plánu.

Budete disponovat základními znalostmi potřebnými při pedagogické práci s žáky uvedenými v § 16 odstavec 9 zákona.

Obsah kurzu v bodech:

 • legislativní rámec (Úmluva o právech dítěte, Školský zákon, vyhláška č. 27/2016)
 • změny v RVP ZV
 • IVP pro žáka
 • ŠVP (úpravy)

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.