FILTROVAT:

Smazat vše

Vzdělávání pedagogů (DVPP)

Vyberte cílovou skupinu:

MATEŘSKÉ ŠKOLY     ZÁKLADNÍ ŠKOLY    STŘEDNÍ  ŠKOLY     ŠD/ŠK      ZUŠ


Seřadit podle

Zdravý životní styl a mediální svět

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 4

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Žáci se specifickými poruchami učení

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 16

Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Žák a školní třída v období Covid-19

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 4

Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 16

Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8

Žák, školní třída a distanční vzdělávání - návrat ke společnému soužití ve škole

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 4

Žákovská portfolia

Od 1 Kč
Hodinová dotace kurzu : 8