Vzdělávání nadaných dětí v MŠ

VZD01547
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Podpora a rozvoj nadání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Získáte přehled o projevech nadání v předškolním věku, o vzdělávacích přístupech a strategiích práce s nadanými, o aplikaci podpůrných opatření v procesu vzdělávání nadaných dětí v mateřské škole.

Obsah kurzu v bodech:
 • co je talent – nadání
 • deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání
 • rámec podpory nadaných v systému vzdělávání ČR
 • kurikulární rámec podpory nadání v RVP PV
 • RVP PV a ŠVP
 • role školského poradenského zařízení (IVP - podpůrná opatření)
 • potřeby a specifika dětí v předškolním věku
 • nadání v předškolním věku – typické projevy (oblast intelektová, oblast řeči, sociální oblast)
 • klíčové principy rozvíjení potenciálu nadaných v předškolním období (individualizace, diferenciace)
 • příklady kazuistiky
 • význam pedagogické diagnostiky
 • teorie mnohočetné inteligence H. Gardnera (Dimenze myšlení, 1999)
 • příklady nejen podpůrných opatření: metody výuky, organizace výuky, úprava a obsah výstupů vzdělávání, hodnocení
 • problémy nadaných dětí v předškolním věku: problém pozitivního označování, nevyrovnanosti vývoje, postoje rodičů
 • základní principy práce s nadanými dětmi: neautorativní komunikace, pozorné naslouchání, objasňování, parafrázování a shrnutí, respektování specifik činnosti dítěte, prostor pro prezentaci dítěte, provádět společné hodnocení činností
 • úloha rodiny, vliv rodiny na rozvoj nadání
 • webové stránky organizací působících v oblasti podpory nadání

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Získáte přehled o projevech nadání v předškolním věku, o vzdělávacích přístupech a strategiích práce s nadanými, o aplikaci podpůrných opatření v procesu vzdělávání nadaných dětí v mateřské škole.

Obsah kurzu v bodech:
 • co je talent – nadání
 • deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání
 • rámec podpory nadaných v systému vzdělávání ČR
 • kurikulární rámec podpory nadání v RVP PV
 • RVP PV a ŠVP
 • role školského poradenského zařízení (IVP - podpůrná opatření)
 • potřeby a specifika dětí v předškolním věku
 • nadání v předškolním věku – typické projevy (oblast intelektová, oblast řeči, sociální oblast)
 • klíčové principy rozvíjení potenciálu nadaných v předškolním období (individualizace, diferenciace)
 • příklady kazuistiky
 • význam pedagogické diagnostiky
 • teorie mnohočetné inteligence H. Gardnera (Dimenze myšlení, 1999)
 • příklady nejen podpůrných opatření: metody výuky, organizace výuky, úprava a obsah výstupů vzdělávání, hodnocení
 • problémy nadaných dětí v předškolním věku: problém pozitivního označování, nevyrovnanosti vývoje, postoje rodičů
 • základní principy práce s nadanými dětmi: neautorativní komunikace, pozorné naslouchání, objasňování, parafrázování a shrnutí, respektování specifik činnosti dítěte, prostor pro prezentaci dítěte, provádět společné hodnocení činností
 • úloha rodiny, vliv rodiny na rozvoj nadání
 • webové stránky organizací působících v oblasti podpory nadání

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.