Vzdělávání nadaných dětí v MŠ

VZD01547
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Nadané děti a rozvoj talentu
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Získáte přehled o projevech nadání v předškolním věku, o vzdělávacích přístupech a strategiích práce s nadanými, o aplikaci podpůrných opatření v procesu vzdělávání nadaných dětí v mateřské škole.

Obsah kurzu v bodech:
 • co je talent – nadání
 • deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání
 • rámec podpory nadaných v systému vzdělávání ČR
 • kurikulární rámec podpory nadání v RVP PV
 • RVP PV a ŠVP
 • role školského poradenského zařízení (IVP - podpůrná opatření)
 • potřeby a specifika dětí v předškolním věku
 • nadání v předškolním věku – typické projevy (oblast intelektová, oblast řeči, sociální oblast)
 • klíčové principy rozvíjení potenciálu nadaných v předškolním období (individualizace, diferenciace)
 • příklady kazuistiky
 • význam pedagogické diagnostiky
 • teorie mnohočetné inteligence H. Gardnera (Dimenze myšlení, 1999)
 • příklady nejen podpůrných opatření: metody výuky, organizace výuky, úprava a obsah výstupů vzdělávání, hodnocení
 • problémy nadaných dětí v předškolním věku: problém pozitivního označování, nevyrovnanosti vývoje, postoje rodičů
 • základní principy práce s nadanými dětmi: neautorativní komunikace, pozorné naslouchání, objasňování, parafrázování a shrnutí, respektování specifik činnosti dítěte, prostor pro prezentaci dítěte, provádět společné hodnocení činností
 • úloha rodiny, vliv rodiny na rozvoj nadání
 • webové stránky organizací působících v oblasti podpory nadání

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Získáte přehled o projevech nadání v předškolním věku, o vzdělávacích přístupech a strategiích práce s nadanými, o aplikaci podpůrných opatření v procesu vzdělávání nadaných dětí v mateřské škole.

Obsah kurzu v bodech:
 • co je talent – nadání
 • deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání
 • rámec podpory nadaných v systému vzdělávání ČR
 • kurikulární rámec podpory nadání v RVP PV
 • RVP PV a ŠVP
 • role školského poradenského zařízení (IVP - podpůrná opatření)
 • potřeby a specifika dětí v předškolním věku
 • nadání v předškolním věku – typické projevy (oblast intelektová, oblast řeči, sociální oblast)
 • klíčové principy rozvíjení potenciálu nadaných v předškolním období (individualizace, diferenciace)
 • příklady kazuistiky
 • význam pedagogické diagnostiky
 • teorie mnohočetné inteligence H. Gardnera (Dimenze myšlení, 1999)
 • příklady nejen podpůrných opatření: metody výuky, organizace výuky, úprava a obsah výstupů vzdělávání, hodnocení
 • problémy nadaných dětí v předškolním věku: problém pozitivního označování, nevyrovnanosti vývoje, postoje rodičů
 • základní principy práce s nadanými dětmi: neautorativní komunikace, pozorné naslouchání, objasňování, parafrázování a shrnutí, respektování specifik činnosti dítěte, prostor pro prezentaci dítěte, provádět společné hodnocení činností
 • úloha rodiny, vliv rodiny na rozvoj nadání
 • webové stránky organizací působících v oblasti podpory nadání
*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Cílová skupina
Termín kurzu
10.11.2022 - 10.11.2022
Město konání
Brno
Poznámka k termínu
10. 11. 2022 (9.00 - 15.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
1 790 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat kurz na klíč? Kontaktujte nás