Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

VZD01840
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-896/2022-5-47
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“
- Linda Dobson


Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem je velmi aktuální výzvou, která před Vámi jako pedagogy stojí a se kterou se budete nejspíše potkávat stále častěji. Jste na ni připraveni?

Popis kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole (dále jen OMJ). 

Seznámíte se základními principy práce s dětmi s OMJ včetně efektivních metod rozvoje českého jazyka u dětí pocházejících z cizojazyčného prostředí.

Získáte praktické návody, jak se na příchod dětí cizinců v mateřské škole připravit a jak uzpůsobit svou dosavadní pedagogickou činnost pro současné naplňování potřeb dětí s OMJ a dětí, pro které je čeština jazykem mateřským.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k výuce dětí s OMJ v předškolním vzdělávání.

Obsah kurzu v bodech:
 • úvod do problematiky, vymezení pojmů dítě cizinec a dítě s odlišným mateřským jazykem, legislativní ukotvení;
 • vzdělávání dětí cizinců podle RVP PV
 • připravenost MŠ na vzdělávání dětí s OMJ;
 • navázání spolupráce s rodiči;
 • adaptace dítěte s OMJ;
 • diagnostika dítěte s OMJ, PLPP;
 • činnosti a pomůcky vhodné pro vzdělávání dětí cizinců;
 • základní principy práce s dětmi cizinců;
 • charakteristické znaky národnostních menšin v ČR (Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Němci...);
 • rozvoj českého jazyka u dětí s OMJ, didaktický postup a metodika;
 • specifika bilingvní výchovy
 • literatura k tématu;
 • diskuze a sdílení zkušeností, 
 • předání osvědčení.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“
- Linda Dobson


Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem je velmi aktuální výzvou, která před Vámi jako pedagogy stojí a se kterou se budete nejspíše potkávat stále častěji. Jste na ni připraveni?

Popis kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole (dále jen OMJ). 

Seznámíte se základními principy práce s dětmi s OMJ včetně efektivních metod rozvoje českého jazyka u dětí pocházejících z cizojazyčného prostředí.

Získáte praktické návody, jak se na příchod dětí cizinců v mateřské škole připravit a jak uzpůsobit svou dosavadní pedagogickou činnost pro současné naplňování potřeb dětí s OMJ a dětí, pro které je čeština jazykem mateřským.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k výuce dětí s OMJ v předškolním vzdělávání.

Obsah kurzu v bodech:
 • úvod do problematiky, vymezení pojmů dítě cizinec a dítě s odlišným mateřským jazykem, legislativní ukotvení;
 • vzdělávání dětí cizinců podle RVP PV
 • připravenost MŠ na vzdělávání dětí s OMJ;
 • navázání spolupráce s rodiči;
 • adaptace dítěte s OMJ;
 • diagnostika dítěte s OMJ, PLPP;
 • činnosti a pomůcky vhodné pro vzdělávání dětí cizinců;
 • základní principy práce s dětmi cizinců;
 • charakteristické znaky národnostních menšin v ČR (Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Němci...);
 • rozvoj českého jazyka u dětí s OMJ, didaktický postup a metodika;
 • specifika bilingvní výchovy
 • literatura k tématu;
 • diskuze a sdílení zkušeností, 
 • předání osvědčení.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.