Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

VZD01840
Cílová skupina
Asistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-896/2022-5-47
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“
- Linda Dobson


Vzdělávání vícejazyčných je velmi aktuální výzvou, která před Vámi jako pedagogy stojí a se kterou se budete nejspíše potkávat stále častěji. Jste na ni připraveni?


Popis kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání vícejazyčných dětí v mateřské škole (v dřívější terminologii dětí s OMJ)


Seznámíte se základními principy práce s vícejazyčnými dětmi, efektivních metod výuky českého jazyka u dětí pocházejících z cizojazyčného prostředí a v neposlední řadě se způsoby podpory jejich wellbeingu.


Získáte praktické návody, jak se na příchod vícejazyčných dětí do mateřské školy připravit a jak uzpůsobit svou dosavadní pedagogickou činnost pro efektivní vzdělávání nejen dětí vícejazyčných, ale i stávající skupiny česky hovořících dětí.


Cíl kurzu

Podpořit další rozvoj kompetencí pedagogů ve vzdělávání vícejazyčných dětí v předškolním vzdělávání.


Obsah kurzu v bodech:

 • úvod do problematiky, vymezení pojmů dítě cizinec a dítě s odlišným mateřským jazykem/dítě vícejazyčné, legislativní ukotvení;
 • vzdělávání dětí cizinců podle RVP PV;
 • připravenost MŠ na vzdělávání vícejazyčných dětí
 • navázání spolupráce s rodiči;
 • adaptace dítěte
 • wellbeing dítěte
 • diagnostika vícejazyčného dítěte, plány pedagogické podpory
 • praktické činnosti a pomůcky vhodné pro vzdělávání dětí vícejazyčných;
 • základní principy práce s vícejazyčnými dětmi
 • charakteristické znaky národnostních menšin v ČR (Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Němci...);
 • rozvoj českého jazyka u dětí vícejazyčných, didaktický postup a metodika;
 • konkrétní hry a jiné činnosti vhodné pro rozvoj českého jazyka
 • specifika bilingvní výchovy:
 • literatura k tématu, internetové odkazy, sdílení podpůrných videí

Akreditováno pod názvem Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ.


  Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.


  Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
  Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
  Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
  Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

  Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

  Buďte s námi hvězdou kabinetu!

  Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

  „Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“
  - Linda Dobson


  Vzdělávání vícejazyčných je velmi aktuální výzvou, která před Vámi jako pedagogy stojí a se kterou se budete nejspíše potkávat stále častěji. Jste na ni připraveni?


  Popis kurzu

  Vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání vícejazyčných dětí v mateřské škole (v dřívější terminologii dětí s OMJ)


  Seznámíte se základními principy práce s vícejazyčnými dětmi, efektivních metod výuky českého jazyka u dětí pocházejících z cizojazyčného prostředí a v neposlední řadě se způsoby podpory jejich wellbeingu.


  Získáte praktické návody, jak se na příchod vícejazyčných dětí do mateřské školy připravit a jak uzpůsobit svou dosavadní pedagogickou činnost pro efektivní vzdělávání nejen dětí vícejazyčných, ale i stávající skupiny česky hovořících dětí.


  Cíl kurzu

  Podpořit další rozvoj kompetencí pedagogů ve vzdělávání vícejazyčných dětí v předškolním vzdělávání.


  Obsah kurzu v bodech:

  • úvod do problematiky, vymezení pojmů dítě cizinec a dítě s odlišným mateřským jazykem/dítě vícejazyčné, legislativní ukotvení;
  • vzdělávání dětí cizinců podle RVP PV;
  • připravenost MŠ na vzdělávání vícejazyčných dětí
  • navázání spolupráce s rodiči;
  • adaptace dítěte
  • wellbeing dítěte
  • diagnostika vícejazyčného dítěte, plány pedagogické podpory
  • praktické činnosti a pomůcky vhodné pro vzdělávání dětí vícejazyčných;
  • základní principy práce s vícejazyčnými dětmi
  • charakteristické znaky národnostních menšin v ČR (Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Němci...);
  • rozvoj českého jazyka u dětí vícejazyčných, didaktický postup a metodika;
  • konkrétní hry a jiné činnosti vhodné pro rozvoj českého jazyka
  • specifika bilingvní výchovy:
  • literatura k tématu, internetové odkazy, sdílení podpůrných videí

  Akreditováno pod názvem Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ.


   Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.


   Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

   U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

   Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

   Nejčastější dotazy ke kurzům

   *
   *
   *
   Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
   Cílová skupina
   , Asistent pedagoga
   Termín kurzu
   09.09.2024 - 09.09.2024
   Město konání
   On-line webinář
   Poznámka k termínu
   (8.30 - 16.00 hodin)
   Adresa místa konání
   Hodinová dotace kurzu
   8
   Vhodné i pro šablony
   ANO
   2 150 Kč / osobu
   Vyberte počet osob
   Kdo bude lektorem kurzů?

   Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

   Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

   Výhody kurzu na klíč:

   • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
   • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
   • Termín a čas si vyberete sami.
   • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
   • Posílíte vztahy mezi kolegy.
   Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.