Význam pohádek pro děti předškolního a mladšího školního věku

VZD03192
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňAsistent pedagogaŠD/ŠKSVČ
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Metody a koncepce výukyVýchova a vývoj
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
"Pohádky představují bezpečný prostor, ve kterém se děti mohou učit o světě. Učí je, jak rozpoznat a čelit různým situacím, a to vše ve formě, kterou milují a která je baví." - Maurice Sendak


Popis kurzu
Hlavním tématem jsou pohádky s terapeuticko-výchovným potenciálem. Ukážeme si jak rozpoznat takové pohádky, jaké druhy existují a jaký mají pozitivní vliv na dětskou psychiku a rozvoj osobnosti. Představíme Vám také praktické ukázky práce s takovými pohádkami a jejich využití jako efektivní výchovné metody při řešení problémů v pedagogické praxi.
Na konkrétních příkladech jednotlivých pohádek ukážeme, jak můžeme posilovat sebedůvěru dětí, pomáhat jim překonat strach. Ukážeme si příklady pohádek, které můžeme použít jako výchovnou metodu, když dítě lže, dopouští se drobných krádeží, nechce se dělit s druhými či je agresivní. Na závěr obdržíte metodický materiál.


Cíl kurzu
• Budete seznámeni s pohádkou a jejími charakteristickými rysy, a naučíte se, jak efektivně s nimi pracovat a využívat je jako účinný pedagogický nástroj při řešení problémových situací, které mohou nastat v průběhu výuky.


Obsah kurzu v bodech
• Jaké charakteristické rysy musí mít pohádka, abychom ji mohli považovat za výchovnou.
• Druhy pohádek a jejich pozitivním vlivem na dětskou duši a celkový rozvoj dětské osobnosti.
• Ukázka konkrétních příkladů jednotlivých pohádek, kde si ukážeme, jak pracovat s takovou pohádkou, aby co nejvíce vyznělo poselství dané pohádky.
• Příklady konkrétních pohádek a jak s jejich pomocí překonávat problémové situace v pedagogické praxi.
• Na konkrétních příkladech jednotlivých pohádek ukážeme, jak můžeme posilovat sebedůvěru dětí, pomáhat jim překonat strach.
• Příklady pohádek, které můžeme použít jako efektivní výchovnou metodu, když dítě lže, dopouští se drobných krádeží, nechce se dělit s druhými či je agresivní.
• Výstupem a ověřením získaných znalostí bude reflexe jednotlivých účastníků, kteří uvedou, které informace, jež se na webináři dozvěděli, nejvíce korespondují s jejich možnostmi a možnostmi dětí, se kterými nyní pracují.
• Zakončení tzv. závěrečným kruhem, kdy se pod vedením lektora provede reflexe, zhodnocení praktických činností a zamyšlení nad způsobem, jak lze získané znalosti začlenit.Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Pohádky představují bezpečný prostor, ve kterém se děti mohou učit o světě. Učí je, jak rozpoznat a čelit různým situacím, a to vše ve formě, kterou milují a která je baví." - Maurice Sendak


Popis kurzu
Hlavním tématem jsou pohádky s terapeuticko-výchovným potenciálem. Ukážeme si jak rozpoznat takové pohádky, jaké druhy existují a jaký mají pozitivní vliv na dětskou psychiku a rozvoj osobnosti. Představíme Vám také praktické ukázky práce s takovými pohádkami a jejich využití jako efektivní výchovné metody při řešení problémů v pedagogické praxi.
Na konkrétních příkladech jednotlivých pohádek ukážeme, jak můžeme posilovat sebedůvěru dětí, pomáhat jim překonat strach. Ukážeme si příklady pohádek, které můžeme použít jako výchovnou metodu, když dítě lže, dopouští se drobných krádeží, nechce se dělit s druhými či je agresivní. Na závěr obdržíte metodický materiál.


Cíl kurzu
• Budete seznámeni s pohádkou a jejími charakteristickými rysy, a naučíte se, jak efektivně s nimi pracovat a využívat je jako účinný pedagogický nástroj při řešení problémových situací, které mohou nastat v průběhu výuky.


Obsah kurzu v bodech
• Jaké charakteristické rysy musí mít pohádka, abychom ji mohli považovat za výchovnou.
• Druhy pohádek a jejich pozitivním vlivem na dětskou duši a celkový rozvoj dětské osobnosti.
• Ukázka konkrétních příkladů jednotlivých pohádek, kde si ukážeme, jak pracovat s takovou pohádkou, aby co nejvíce vyznělo poselství dané pohádky.
• Příklady konkrétních pohádek a jak s jejich pomocí překonávat problémové situace v pedagogické praxi.
• Na konkrétních příkladech jednotlivých pohádek ukážeme, jak můžeme posilovat sebedůvěru dětí, pomáhat jim překonat strach.
• Příklady pohádek, které můžeme použít jako efektivní výchovnou metodu, když dítě lže, dopouští se drobných krádeží, nechce se dělit s druhými či je agresivní.
• Výstupem a ověřením získaných znalostí bude reflexe jednotlivých účastníků, kteří uvedou, které informace, jež se na webináři dozvěděli, nejvíce korespondují s jejich možnostmi a možnostmi dětí, se kterými nyní pracují.
• Zakončení tzv. závěrečným kruhem, kdy se pod vedením lektora provede reflexe, zhodnocení praktických činností a zamyšlení nad způsobem, jak lze získané znalosti začlenit.Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, Asistent pedagoga, ŠD/ŠK, SVČ
Termín kurzu
03.05.2024 - 03.05.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 12.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
1 350 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.