VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídních kolektivů - preventivní práce s třídními kolek

Kód: VZD02838
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
5 700 Kč
+ -

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Díky tomuto programu dokážete systematicky využívat sociometrické metody ve školní praxi.

V prvním modulu se seznámíte se základními pojmy v oblasti sociometrického šetření a jeho využití v pedagogické praxi.

Druhý modul je zaměřen na teoretické a praktické seznámení se se sociometrickými testy, které můžete využít ve školní práci. Jedná se o testy zaměřené na klima třídy, na klima školy, o testy potřebné ke zlepšení klimatu třídy a školy.

Díky třetímu modulu budete schopni udělat si své vlastní sociometrické šetření, tento test vám bude sloužit jako východisko ke zkvalitnění pedagogického působení na danou skupinu.

Čtvrtý modul vás naučí jak pracovat s testy, které jsou nutné pro budoucí zkvalitnění školního klimatu. Vytvoříte si na základě těchto znalostí konkrétní plán práce se třídou.

Cíl kurzu

Získáte informace a praktické zkušenosti o sociometrii třídy.

Osvojíte si základní nástroje určené ke zjišťování klimatu třídy, vhodnost zvolených metod a forem práce pro výuku žáků.

Naučíte se pracovat s výsledky sociometrie ve třídě a vytvořit si plán práce se třídou, který povede ke zkvalitnění výuky, zvládání třídy, případně k analýze rušivého chování žáků.

 

Obsah kurzu v bodech

 • Teoretická východiska a pojmy sociometrie třídy

 • Základní sociometrické nástroje

 • Tvorba vlastních sociometrických testů

 • Vytvoření metodických postupů s využitím sociometrických technik

 • Vyzkoušíte si navozené modelové situace k probírané tématice

Jednotlivé aktivity a metody

  • Život ve třídě

  • Naše třída

  • Dotazník CCQ

  • Dotazník KLIT

  • Dotazník SCCQ

  • Nástroj LEI

  • Nestandardizované dotazníky – Strom, pyramidy

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Díky tomuto programu dokážete systematicky využívat sociometrické metody ve školní praxi.

V prvním modulu se seznámíte se základními pojmy v oblasti sociometrického šetření a jeho využití v pedagogické praxi.

Druhý modul je zaměřen na teoretické a praktické seznámení se se sociometrickými testy, které můžete využít ve školní práci. Jedná se o testy zaměřené na klima třídy, na klima školy, o testy potřebné ke zlepšení klimatu třídy a školy.

Díky třetímu modulu budete schopni udělat si své vlastní sociometrické šetření, tento test vám bude sloužit jako východisko ke zkvalitnění pedagogického působení na danou skupinu.

Čtvrtý modul vás naučí jak pracovat s testy, které jsou nutné pro budoucí zkvalitnění školního klimatu. Vytvoříte si na základě těchto znalostí konkrétní plán práce se třídou.

Cíl kurzu

Získáte informace a praktické zkušenosti o sociometrii třídy.

Osvojíte si základní nástroje určené ke zjišťování klimatu třídy, vhodnost zvolených metod a forem práce pro výuku žáků.

Naučíte se pracovat s výsledky sociometrie ve třídě a vytvořit si plán práce se třídou, který povede ke zkvalitnění výuky, zvládání třídy, případně k analýze rušivého chování žáků.

 

Obsah kurzu v bodech

 • Teoretická východiska a pojmy sociometrie třídy

 • Základní sociometrické nástroje

 • Tvorba vlastních sociometrických testů

 • Vytvoření metodických postupů s využitím sociometrických technik

 • Vyzkoušíte si navozené modelové situace k probírané tématice

Jednotlivé aktivity a metody

  • Život ve třídě

  • Naše třída

  • Dotazník CCQ

  • Dotazník KLIT

  • Dotazník SCCQ

  • Nástroj LEI

  • Nestandardizované dotazníky – Strom, pyramidy

*
*
*