Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídních kolektivů –

VZD02838
Cílová skupina
Metodik prevence
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Prevence sociálně-patologických jevů
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Díky tomuto programu dokážete systematicky využívat sociometrické metody ve školní praxi.

V prvním modulu se seznámíte se základními pojmy v oblasti sociometrického šetření a jeho využití v pedagogické praxi.

Druhý modul je zaměřen na teoretické a praktické seznámení se se sociometrickými testy, které můžete využít ve školní práci. Jedná se o testy zaměřené na klima třídy, na klima školy, o testy potřebné ke zlepšení klimatu třídy a školy.

Díky třetímu modulu budete schopni udělat si své vlastní sociometrické šetření, tento test vám bude sloužit jako východisko ke zkvalitnění pedagogického působení na danou skupinu.

Čtvrtý modul vás naučí jak pracovat s testy, které jsou nutné pro budoucí zkvalitnění školního klimatu. Vytvoříte si na základě těchto znalostí konkrétní plán práce se třídou.

Cíl kurzu

Získáte informace a praktické zkušenosti o sociometrii třídy.

Osvojíte si základní nástroje určené ke zjišťování klimatu třídy, vhodnost zvolených metod a forem práce pro výuku žáků.

Naučíte se pracovat s výsledky sociometrie ve třídě a vytvořit si plán práce se třídou, který povede ke zkvalitnění výuky, zvládání třídy, případně k analýze rušivého chování žáků.

 

Obsah kurzu v bodech

 • Teoretická východiska a pojmy sociometrie třídy

 • Základní sociometrické nástroje

 • Tvorba vlastních sociometrických testů

 • Vytvoření metodických postupů s využitím sociometrických technik

 • Vyzkoušíte si navozené modelové situace k probírané tématice

Jednotlivé aktivity a metody

  • Život ve třídě

  • Naše třída

  • Dotazník CCQ

  • Dotazník KLIT

  • Dotazník SCCQ

  • Nástroj LEI

  • Nestandardizované dotazníky – Strom, pyramidy

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Díky tomuto programu dokážete systematicky využívat sociometrické metody ve školní praxi.

V prvním modulu se seznámíte se základními pojmy v oblasti sociometrického šetření a jeho využití v pedagogické praxi.

Druhý modul je zaměřen na teoretické a praktické seznámení se se sociometrickými testy, které můžete využít ve školní práci. Jedná se o testy zaměřené na klima třídy, na klima školy, o testy potřebné ke zlepšení klimatu třídy a školy.

Díky třetímu modulu budete schopni udělat si své vlastní sociometrické šetření, tento test vám bude sloužit jako východisko ke zkvalitnění pedagogického působení na danou skupinu.

Čtvrtý modul vás naučí jak pracovat s testy, které jsou nutné pro budoucí zkvalitnění školního klimatu. Vytvoříte si na základě těchto znalostí konkrétní plán práce se třídou.

Cíl kurzu

Získáte informace a praktické zkušenosti o sociometrii třídy.

Osvojíte si základní nástroje určené ke zjišťování klimatu třídy, vhodnost zvolených metod a forem práce pro výuku žáků.

Naučíte se pracovat s výsledky sociometrie ve třídě a vytvořit si plán práce se třídou, který povede ke zkvalitnění výuky, zvládání třídy, případně k analýze rušivého chování žáků.

 

Obsah kurzu v bodech

 • Teoretická východiska a pojmy sociometrie třídy

 • Základní sociometrické nástroje

 • Tvorba vlastních sociometrických testů

 • Vytvoření metodických postupů s využitím sociometrických technik

 • Vyzkoušíte si navozené modelové situace k probírané tématice

Jednotlivé aktivity a metody

  • Život ve třídě

  • Naše třída

  • Dotazník CCQ

  • Dotazník KLIT

  • Dotazník SCCQ

  • Nástroj LEI

  • Nestandardizované dotazníky – Strom, pyramidy

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Metodik prevence
Termín kurzu
02.04.2024 - 03.04.2024
Město konání
Říčany u Prahy
Poznámka k termínu
2.4. a 3.4.2024 (9.00-15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO
5 700 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.