Využití ICT ve všeobecně vzdělávácích předmětech ZŠ a SŠ

VZD00281
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-40496/2020-6-931
Zaměření kurzu (kategorie)
Informační technologie a robotika
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Na semináři si prostřednictvím praktických ukázek a sdílení zkušeností z praxe vytvoříte představu o možnostech využití informačních a komunikačních technologií ve výuce různých všeobecně vzdělávacích předmětů.

Získáte přehled o aktuálně nabízených a využívaných nástrojích s různým zaměřením (výklad, testování, získávání zpětné vazby, ...) pro osobní počítače, tablety, mobilní telefony a další zařízení. Uvědomíte si důležitá kritéria výběru konkrétního nástroje, uživatelské výhody a nevýhody z pohledu vyučujícího i žáků. Zvolíte si minimálně jeden nástroj, pro který si vytvoříte konkrétní přípravu aktivity ihned využitelné ve výuce. 

Tento kurz vychází z kurzu "Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce", proto není vhodný pro jeho absolventy.

Obsah kurzu v bodech:
 • Zahájení semináře, uvítání kurzistů, představení lektorky semináře, informace o průběhu, náplni a obsahu semináře, představení kurzistů.
 • Teoretická východiska, mapování současného stavu na školách účastníků, sdílení nápadů na
  možné využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, podmínky nutné pro využívání ICT ve výuce
 • Představení skupin nástrojů podle cíle využití (sdílení dokumentů, komunikace, spolupráce žáků, řízení výuky, tvorba multimédií, prezentace informací, procvičování, testování a kvízy, portfolio žáka, hry). Podrobnější představení jednoho nástroje z každé skupiny a praxe v jeho využití z pohledu uživatele (žáka) či tvůrce (vyučujícího).
 • Ukázka inspirativních zdrojů (vzdělávací instituce, pedagogičtí pracovníci).
 • Výběr jednoho nástroje každým účastníkem, příprava konkrétní aktivity ihned využitelné ve výuce.
 • Závěrečné hodnocení, sebehodnocení, vyplnění evaluačního dotazníků, získávání zpětné vazby účastníků semináře.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na semináři si prostřednictvím praktických ukázek a sdílení zkušeností z praxe vytvoříte představu o možnostech využití informačních a komunikačních technologií ve výuce různých všeobecně vzdělávacích předmětů.

Získáte přehled o aktuálně nabízených a využívaných nástrojích s různým zaměřením (výklad, testování, získávání zpětné vazby, ...) pro osobní počítače, tablety, mobilní telefony a další zařízení. Uvědomíte si důležitá kritéria výběru konkrétního nástroje, uživatelské výhody a nevýhody z pohledu vyučujícího i žáků. Zvolíte si minimálně jeden nástroj, pro který si vytvoříte konkrétní přípravu aktivity ihned využitelné ve výuce. 

Tento kurz vychází z kurzu "Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce", proto není vhodný pro jeho absolventy.

Obsah kurzu v bodech:
 • Zahájení semináře, uvítání kurzistů, představení lektorky semináře, informace o průběhu, náplni a obsahu semináře, představení kurzistů.
 • Teoretická východiska, mapování současného stavu na školách účastníků, sdílení nápadů na
  možné využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, podmínky nutné pro využívání ICT ve výuce
 • Představení skupin nástrojů podle cíle využití (sdílení dokumentů, komunikace, spolupráce žáků, řízení výuky, tvorba multimédií, prezentace informací, procvičování, testování a kvízy, portfolio žáka, hry). Podrobnější představení jednoho nástroje z každé skupiny a praxe v jeho využití z pohledu uživatele (žáka) či tvůrce (vyučujícího).
 • Ukázka inspirativních zdrojů (vzdělávací instituce, pedagogičtí pracovníci).
 • Výběr jednoho nástroje každým účastníkem, příprava konkrétní aktivity ihned využitelné ve výuce.
 • Závěrečné hodnocení, sebehodnocení, vyplnění evaluačního dotazníků, získávání zpětné vazby účastníků semináře.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.