Vytvořte si kvalitní vztahovou síť

VZD02829
Cílová skupina
ZUŠZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeňUčitel odborného výcvikuŠD/ŠKSVČSpec. školySPCŘeditelé škol a managementRodičeMetodik prevenceKoordinátoři ŠVPAsistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-1057/2023-5-57
Zaměření kurzu (kategorie)
Wellbeing a psychohygiena
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

Vytvořte si kvalitní vztahovou síť


Wellbeing – Umění žít je celostní pohled na to, jak dobře a spokojeně žít a jak přinést více smysluplnosti a harmonie do důležitých oblastí našeho života.

Mnoho z nás věří, že vždy je něco za něco, že k dosažení skvělých věcí musíme učinit velké oběti: abychom uspěli v práci, musíme se soustředit jenom na ni, na úkor sebe sama, rodiny a komunity.

Známá „work-life balance“ vyjadřuje vztah mezi prací a zbytkem života, představující spíš kompromis. Vyjadřuje, že „práce“ soutěží s „životem“, a ignoruje skutečnost, že spokojený život je vlastně harmonií pěti základních pilířů života. Stačí nalézt soulad mezi jednotlivými pilíři.

Smyslem celé Wellbeing Akademie je předat vám ucelený návod, jak žít smysluplný a naplněný život a naučit vás, jak si ho sami skrz osvojování si vědomých návyků a energizujících rituálů a zvyšování vlastní odolnosti, můžete zlepšovat.
           

Popis kurzu

Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen vám všem, kteří chcete více porozumět sami sobě, svým blízkým a tomu, co nám vztahy s jinými lidmi přinášejí za zpětnou vazbu o nás samotných.

Jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje náš wellbeing, a zároveň i jeho základním pilířem jsou naše vztahy, jejich síla a kvalita. Nejdůležitější ze všech vztahů je VZTAH K SOBĚ – jak jsme k sobě laskaví, respektujeme své hranice, na jaké místo klademe svoje vlastní potřeby a potřeby ostatních. Vztah člověka k sobě samému se promítá do všech oblastí jeho života. Na základě vztahu k sobě si vytváříme, udržujeme a rozvíjíme vztahy s ostatními.

Kvalitní VZTAHY S OSTATNÍMI lidmi jsou velmi důležité pro naši osobní spokojenost, zdraví a celkový wellbeing. Je proto důležité udržovat, a hlavně rozvíjet svojí VZTAHOVOU SÍŤ.

Vývojoví psychologové vysvětlují, že naše potřeba sdružovat se a vytvářet sociální vazby je nedílnou součástí naší biologie. Kvalita našich vztahů je extrémně důležitá pro naše zdraví a celkovou životní pohodu. Každý den potřebujeme strávit v interakci s druhými alespoň 6 hodin, abychom omezili stres a zvyšovali naši životní pohodu.

Praktickou část webináře tvoří konkrétní aktivity, diskuse nad projednávanými tématy či prováděnými úkoly. Vzdělávací program je zakončen tzv. závěrečným kruhem, kdy se pod vedením zkušených lektorek provede reflexe, zhodnocení praktických činností.

Aby naše vztahová síť mohla být jedním z našich důležitých zdrojů, tak to vyžaduje náš čas a investici. Platí, že o vztahy se musí pečovat a kvalita našeho života je přímo úměrná kvalitě našich vztahů. A investice do nich je ta nejdůležitější.

 

Cíl kurzu

Cílem semináře je společně prozkoumat, na jakém místě máte sebe, jak o sebe pečujete, jaké vztahy žijete a máte ve vaší vztahové síti, co od nich očekáváte a potřebujete a taky co vám vztahy s jinými lidmi přinášejí za zpětnou vazbu o vás skrze tzv. zrcadlení. Zrcadlení nám pomáhá lépe poznat sami sebe, vidět své postoje, vlastnosti a nedokonalosti skrze různé lidi, situace a události.

Zjistíte, jaké vztahy jsou pro vás důležité, které vztahy vás inspirují a dodávají vám energii, a které vztahy by bylo lepší omezit. Rovněž se dozvíte, jak jsou pro nás vztahy důležité z pohledu naší fyziologie a jak jsou vztahy vzájemně propojeny s ostatními pilíři wellbeingu.

Obsah kurzu v bodech

 • Proč jsou pro nás vztahy důležité
  Potřeba se socializovat, potřeba se dozvídat o sobě, fyziologie vztahů…    

 • Vztah k sobě
  Nejdůležitější vztah v našem životě.
  Budete mít možnost prozkoumat, jak si nastavují hranice skrze tzv. Boundary management, na jaké místo kladou své vlastní potřeby a potřeby ostatních, jaké role v životě mají a jak je prolínají.

 • Vztah k jiným lidem
  Koho máte ve své vztahové síti?
  Aktivita, která vám umožní vizualizovat svou vztahovou síť podle zadaných kritérii a zamyslet se nad tím, jak jim vyhovuje, jaké vztahy žijí, co od nich očekávají a potřebují, jaké vztahy jim dodávají energii nebo naopak odebírají, co jím ve vztazích chybí a vytvoří si akční plán pro podporu stávajících vztahů a rozvoj vztahů nových, které přinášejí inspiraci a nové pohledy.

 • Zrcadlení ve vztazích
  Možnost se naučit vnímat sebe i ostatní prostřednictvím nového nástroje sebepoznání. Zrcadlení nabízí poznat lépe sebe, vidět své postoje, vlastnosti a nedokonalosti skrze různé lidi, situace a události, porozumět jim a uvědomit si své silné i slabé stránky.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vytvořte si kvalitní vztahovou síť


Wellbeing – Umění žít je celostní pohled na to, jak dobře a spokojeně žít a jak přinést více smysluplnosti a harmonie do důležitých oblastí našeho života.

Mnoho z nás věří, že vždy je něco za něco, že k dosažení skvělých věcí musíme učinit velké oběti: abychom uspěli v práci, musíme se soustředit jenom na ni, na úkor sebe sama, rodiny a komunity.

Známá „work-life balance“ vyjadřuje vztah mezi prací a zbytkem života, představující spíš kompromis. Vyjadřuje, že „práce“ soutěží s „životem“, a ignoruje skutečnost, že spokojený život je vlastně harmonií pěti základních pilířů života. Stačí nalézt soulad mezi jednotlivými pilíři.

Smyslem celé Wellbeing Akademie je předat vám ucelený návod, jak žít smysluplný a naplněný život a naučit vás, jak si ho sami skrz osvojování si vědomých návyků a energizujících rituálů a zvyšování vlastní odolnosti, můžete zlepšovat.
           

Popis kurzu

Teoreticko – praktický vzdělávací program je určen vám všem, kteří chcete více porozumět sami sobě, svým blízkým a tomu, co nám vztahy s jinými lidmi přinášejí za zpětnou vazbu o nás samotných.

Jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje náš wellbeing, a zároveň i jeho základním pilířem jsou naše vztahy, jejich síla a kvalita. Nejdůležitější ze všech vztahů je VZTAH K SOBĚ – jak jsme k sobě laskaví, respektujeme své hranice, na jaké místo klademe svoje vlastní potřeby a potřeby ostatních. Vztah člověka k sobě samému se promítá do všech oblastí jeho života. Na základě vztahu k sobě si vytváříme, udržujeme a rozvíjíme vztahy s ostatními.

Kvalitní VZTAHY S OSTATNÍMI lidmi jsou velmi důležité pro naši osobní spokojenost, zdraví a celkový wellbeing. Je proto důležité udržovat, a hlavně rozvíjet svojí VZTAHOVOU SÍŤ.

Vývojoví psychologové vysvětlují, že naše potřeba sdružovat se a vytvářet sociální vazby je nedílnou součástí naší biologie. Kvalita našich vztahů je extrémně důležitá pro naše zdraví a celkovou životní pohodu. Každý den potřebujeme strávit v interakci s druhými alespoň 6 hodin, abychom omezili stres a zvyšovali naši životní pohodu.

Praktickou část webináře tvoří konkrétní aktivity, diskuse nad projednávanými tématy či prováděnými úkoly. Vzdělávací program je zakončen tzv. závěrečným kruhem, kdy se pod vedením zkušených lektorek provede reflexe, zhodnocení praktických činností.

Aby naše vztahová síť mohla být jedním z našich důležitých zdrojů, tak to vyžaduje náš čas a investici. Platí, že o vztahy se musí pečovat a kvalita našeho života je přímo úměrná kvalitě našich vztahů. A investice do nich je ta nejdůležitější.

 

Cíl kurzu

Cílem semináře je společně prozkoumat, na jakém místě máte sebe, jak o sebe pečujete, jaké vztahy žijete a máte ve vaší vztahové síti, co od nich očekáváte a potřebujete a taky co vám vztahy s jinými lidmi přinášejí za zpětnou vazbu o vás skrze tzv. zrcadlení. Zrcadlení nám pomáhá lépe poznat sami sebe, vidět své postoje, vlastnosti a nedokonalosti skrze různé lidi, situace a události.

Zjistíte, jaké vztahy jsou pro vás důležité, které vztahy vás inspirují a dodávají vám energii, a které vztahy by bylo lepší omezit. Rovněž se dozvíte, jak jsou pro nás vztahy důležité z pohledu naší fyziologie a jak jsou vztahy vzájemně propojeny s ostatními pilíři wellbeingu.

Obsah kurzu v bodech

 • Proč jsou pro nás vztahy důležité
  Potřeba se socializovat, potřeba se dozvídat o sobě, fyziologie vztahů…    

 • Vztah k sobě
  Nejdůležitější vztah v našem životě.
  Budete mít možnost prozkoumat, jak si nastavují hranice skrze tzv. Boundary management, na jaké místo kladou své vlastní potřeby a potřeby ostatních, jaké role v životě mají a jak je prolínají.

 • Vztah k jiným lidem
  Koho máte ve své vztahové síti?
  Aktivita, která vám umožní vizualizovat svou vztahovou síť podle zadaných kritérii a zamyslet se nad tím, jak jim vyhovuje, jaké vztahy žijí, co od nich očekávají a potřebují, jaké vztahy jim dodávají energii nebo naopak odebírají, co jím ve vztazích chybí a vytvoří si akční plán pro podporu stávajících vztahů a rozvoj vztahů nových, které přinášejí inspiraci a nové pohledy.

 • Zrcadlení ve vztazích
  Možnost se naučit vnímat sebe i ostatní prostřednictvím nového nástroje sebepoznání. Zrcadlení nabízí poznat lépe sebe, vidět své postoje, vlastnosti a nedokonalosti skrze různé lidi, situace a události, porozumět jim a uvědomit si své silné i slabé stránky.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Metodik prevence, , ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, ZUŠ, Spec. školy, Asistent pedagoga, SVČ, , ŠD/ŠK, Ředitelé škol a management, Rodiče, Koordinátoři ŠVP, SPC
Termín kurzu
09.11.2023 - 09.11.2023
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(13.30 - 17.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
1 390 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, , ZUŠ, Spec. školy, Asistent pedagoga, ŠD/ŠK, Ředitelé škol a management, Rodiče, Koordinátoři ŠVP, SPC
Termín kurzu
08.03.2024 - 08.03.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.00 - 11.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
1 390 Kč / osobu
Vyberte počet osob

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.