Výlet do moderní literatury pro 1. stupeň ZŠ

VZD00509
Zaměření kurzu (kategorie)
Český jazyk a literatura
Vhodné i pro šablony
ANO
České učebnice často pracují s ukázkami textů z literatury pro dospělé čtenáře, což někdy může vést k neporozumění. Jestliže literatura pro děti není v učebnicích dostatečně zastoupena, je na učiteli, aby ji svým žákům přiblížil sám. K tomu je třeba, aby sledoval její vývoj, avšak v dnešní době vychází obrovské množství literatury určené dětem. Pro učitele je časově velmi náročné se v této oblasti patřičně orientovat. Seminář jim má být v tomto ohledu oporou.

Cílem semináře je seznámit vás s výběrem moderní LPDM, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak v literární výchově využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si prakticky vyzkoušíte, jak je možno LPDM využít pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

Budete seznámeni s autory a ilustrátory knih pro děti, jejichž tvorba by neměla uniknout zájmu čtenářů mladšího školního věku, a získají inspiraci, jak získané poznatky didakticky zpracovat pro výuku.
Získáte tipy, na co se zaměřit při výběru vhodných textů.  Na vybraných ukázkách si vyzkoušíte vybrané metody práce s textem – analýza, komparace, kooperace, doplnění atd.

Obsah kurzu v bodech:
 • Stručné seznámení s poznatky z analýzy zahraničních kurikulí
 • Postavení LPDM v kurikulu české základní školy
 • Jak rozlišit kvalitní a nekvalitní literaturu (vytváření čtenářského vkusu). Přednostně je věnována pozornost knihám, které získaly literární ceny Zlatá stuha, Magnesia Litera, popř. zvítězily v anketě
 • SUK – Čteme všichni. Zařazeny byly i některé knihy, které získaly cenu v zemi vzniku.
 • Prezentace výsledků ankety mezi žáky a studenty, které knihy by doporučili svým vrstevníkům k četbě
 • Zmíněni budou autoři a díla, jejichž obliba přetrvala do současnosti (v minulosti zakázaná literatura, exilová literatura, samizdat)
 • Čeští autoři od 2. poloviny 20. století do současnosti – přehled podle žánrů
 • Zahraniční autoři od 2. poloviny 20. století do současnosti – přehled podle žánrů
 • Moderní autorské pohádky
 • Dětský a dospívající hrdina
 • Handicap v LPDM
 • Deníková literatura
 • Problematika holocaustu v moderní LPDM
 • Detektivní příběhy                   
 • Komiks a obrazové knihy
 • Poezie

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

České učebnice často pracují s ukázkami textů z literatury pro dospělé čtenáře, což někdy může vést k neporozumění. Jestliže literatura pro děti není v učebnicích dostatečně zastoupena, je na učiteli, aby ji svým žákům přiblížil sám. K tomu je třeba, aby sledoval její vývoj, avšak v dnešní době vychází obrovské množství literatury určené dětem. Pro učitele je časově velmi náročné se v této oblasti patřičně orientovat. Seminář jim má být v tomto ohledu oporou.

Cílem semináře je seznámit vás s výběrem moderní LPDM, s vybranými autory a charakteristikou jejich tvorby, s novinkami v jednotlivých žánrech a s možnostmi, jak v literární výchově využít mezipředmětové vztahy a prolínání vzdělávacích oblastí. Vzhledem k filmovému zpracování některých literárních děl bude dán prostor i průřezovému tématu mediální výchova. Na vybraných ukázkách si prakticky vyzkoušíte, jak je možno LPDM využít pro rozvoj čtenářské gramotnosti, jak žáky vhodně motivovat k jejich vlastní mimoškolní četbě atd.

Budete seznámeni s autory a ilustrátory knih pro děti, jejichž tvorba by neměla uniknout zájmu čtenářů mladšího školního věku, a získají inspiraci, jak získané poznatky didakticky zpracovat pro výuku.
Získáte tipy, na co se zaměřit při výběru vhodných textů.  Na vybraných ukázkách si vyzkoušíte vybrané metody práce s textem – analýza, komparace, kooperace, doplnění atd.

Obsah kurzu v bodech:
 • Stručné seznámení s poznatky z analýzy zahraničních kurikulí
 • Postavení LPDM v kurikulu české základní školy
 • Jak rozlišit kvalitní a nekvalitní literaturu (vytváření čtenářského vkusu). Přednostně je věnována pozornost knihám, které získaly literární ceny Zlatá stuha, Magnesia Litera, popř. zvítězily v anketě
 • SUK – Čteme všichni. Zařazeny byly i některé knihy, které získaly cenu v zemi vzniku.
 • Prezentace výsledků ankety mezi žáky a studenty, které knihy by doporučili svým vrstevníkům k četbě
 • Zmíněni budou autoři a díla, jejichž obliba přetrvala do současnosti (v minulosti zakázaná literatura, exilová literatura, samizdat)
 • Čeští autoři od 2. poloviny 20. století do současnosti – přehled podle žánrů
 • Zahraniční autoři od 2. poloviny 20. století do současnosti – přehled podle žánrů
 • Moderní autorské pohádky
 • Dětský a dospívající hrdina
 • Handicap v LPDM
 • Deníková literatura
 • Problematika holocaustu v moderní LPDM
 • Detektivní příběhy                   
 • Komiks a obrazové knihy
 • Poezie

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.