Vybrané problémy současného učitele

VZD02210
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňSVČ
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Wellbeing a psychohygiena
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
„Pokud jste unaveni, naučte se odpočívat, ne přestat.“
- Banksy


Pedagogické profese patří k těm vůbec nejnáročnějším. Jak lépe čelit aktuálním výzvám, které přináší?

Popis kurzu

Interaktivní teoreticko-praktický vzdělávací program je zaměřený na nejvýznamnější problémy dnešních učitelů: autoritu a syndrom vyhoření

Seznámíte se s druhy autority a pilíři, o které se opírá.  Dozvíte se, jak lze autoritu získat a jak si ji udržet. Zkušení lektoři Vám na konkrétních kazuistikách a popisech problémových situací ukážou, jak řešit kázeňské problémy, aby byla Vaše autorita zachována.
Osvojíte si metody, jak preventivně působit na žáky a předcházet možným problémům.

Ve druhé části se budete věnovat problematice syndromu vyhoření, jeho příčinami a fázemi.
Prakticky si vyzkoušíte diagnostiku pomocí dotazníku MBI. 
Seznámíte se s technikami prevence a konkrétními relaxačními aktivitami, které mohou pomoci syndromu vyhoření předcházet.

Cíl kurzu

Rozvoj kompetencí pedagogů k zachování autority a předcházení syndromu vyhoření. 

Obsah kurzu v bodech:
 • autorita, jak ji získat a udržet;
 • pilíře autority učitele;
 • řešení kázeňských problémů (kazuistika);
 • preventivní působení na děti a žáky, předcházení problémovým situacím;
 • syndrom vyhoření a jeho příčiny;
 • fáze syndromu vyhoření;
 • diagnostika syndromu vyhoření na základě dotazníku BMI;
 • prevence syndromu vyhoření;
 • relaxační metody;
 • závěrečná reflexe, zhodnocení praktických činností a zamyšlení, jak získané znalosti využít.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Pokud jste unaveni, naučte se odpočívat, ne přestat.“
- Banksy


Pedagogické profese patří k těm vůbec nejnáročnějším. Jak lépe čelit aktuálním výzvám, které přináší?

Popis kurzu

Interaktivní teoreticko-praktický vzdělávací program je zaměřený na nejvýznamnější problémy dnešních učitelů: autoritu a syndrom vyhoření

Seznámíte se s druhy autority a pilíři, o které se opírá.  Dozvíte se, jak lze autoritu získat a jak si ji udržet. Zkušení lektoři Vám na konkrétních kazuistikách a popisech problémových situací ukážou, jak řešit kázeňské problémy, aby byla Vaše autorita zachována.
Osvojíte si metody, jak preventivně působit na žáky a předcházet možným problémům.

Ve druhé části se budete věnovat problematice syndromu vyhoření, jeho příčinami a fázemi.
Prakticky si vyzkoušíte diagnostiku pomocí dotazníku MBI. 
Seznámíte se s technikami prevence a konkrétními relaxačními aktivitami, které mohou pomoci syndromu vyhoření předcházet.

Cíl kurzu

Rozvoj kompetencí pedagogů k zachování autority a předcházení syndromu vyhoření. 

Obsah kurzu v bodech:
 • autorita, jak ji získat a udržet;
 • pilíře autority učitele;
 • řešení kázeňských problémů (kazuistika);
 • preventivní působení na děti a žáky, předcházení problémovým situacím;
 • syndrom vyhoření a jeho příčiny;
 • fáze syndromu vyhoření;
 • diagnostika syndromu vyhoření na základě dotazníku BMI;
 • prevence syndromu vyhoření;
 • relaxační metody;
 • závěrečná reflexe, zhodnocení praktických činností a zamyšlení, jak získané znalosti využít.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.