Mgr. Vlasta Macháčová

Vlasta Macháčová

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci – pedagogika předškolního věku, anglický jazyk a přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Praxe

 • učitelka odborných předmětů Vyšší odborná škola Prigo
 • učitelka anglického jazyka a přírodopisu na základní škole
 • zástupce ředitele na základní škole
 • učitelka mateřské školy, vedoucí učitelka mateřské školy

Zaměření

 • školní vzdělávací program v mateřské škole
 • práce se začínajícími učitelkami MŠ
 • dramatická a hudební výchova
 • anglický jazyk napříč předškolnímu a základnímu vzdělávání
 • přírodověda v MŠ a na 1. stupni ZŠ
 • grafomotorika a předčtenářská gramotnost