VL-032.6 Slavíme Velikonoce společně

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02443
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
+ -

Určení: pro 3. - 4. ročník

Využití: V době proměny společosti na „multikulturní“ prostor se toto téma jeví jako velmi aktuální. Díky migraci dochází k prolínání kultur, čímž se otevírá prostor pro příliv různých svátků a s nimi spojených zvyků a tradic, které nejsou pro naši kulturu obvyklé a které se pokoušejí nahradit naše národní tradice. Téma uvedené v tomto příspěvku využijeme zejména na posilnění naší vlastní kultury, budování povědomí a chápání vlastní kultury jako kulturního dědictví. Přes analýzu svátků, zvyků a tradic vlastní kultury vedeme žáky k chápání jiných kultur, jejich zvyků a tradic přirozeným způsobem. Téma rozvíjí multikulturní kompetence žáků i jejich celkový osobnostní a sociální rozvoj. Aktivity můžeme využít v jednotlivých předmětech, ale i ve výuce v blocích, resp. v integrovaném vyučování (český jazyk a literatura, cizí jazyky, vlastivěda, přírodověda, prvouka, hudební výchova, výtvarná výchova, multikulturní a etická výchova).

Směřujeme ke kompetencím - aktivně se učit, aplikovat poznatky, formulovat odpověď, nalézat vztahy

Učivo - Velikonoce, velikonoční zvyky

Určení: pro 3. - 4. ročník

Využití: V době proměny společosti na „multikulturní“ prostor se toto téma jeví jako velmi aktuální. Díky migraci dochází k prolínání kultur, čímž se otevírá prostor pro příliv různých svátků a s nimi spojených zvyků a tradic, které nejsou pro naši kulturu obvyklé a které se pokoušejí nahradit naše národní tradice. Téma uvedené v tomto příspěvku využijeme zejména na posilnění naší vlastní kultury, budování povědomí a chápání vlastní kultury jako kulturního dědictví. Přes analýzu svátků, zvyků a tradic vlastní kultury vedeme žáky k chápání jiných kultur, jejich zvyků a tradic přirozeným způsobem. Téma rozvíjí multikulturní kompetence žáků i jejich celkový osobnostní a sociální rozvoj. Aktivity můžeme využít v jednotlivých předmětech, ale i ve výuce v blocích, resp. v integrovaném vyučování (český jazyk a literatura, cizí jazyky, vlastivěda, přírodověda, prvouka, hudební výchova, výtvarná výchova, multikulturní a etická výchova).

Směřujeme ke kompetencím - aktivně se učit, aplikovat poznatky, formulovat odpověď, nalézat vztahy

Učivo - Velikonoce, velikonoční zvyky

*
*
*
Předmět ZŠ
Vlastivěda
Určeno pro
I. stupeň ZŠ 3. třída ZŠ 4. třída ZŠ
Formát
A4