Více vím, lépe porozumím, cíleně pomohu

VZD00178
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO
Každé dítě může realizovat svůj potenciál. Každé může být šťastné bez ohledu na své kvality i obtíže. V předškolním věku je mozková kůra dítěte plastická, je dobře ovlivnitelná cíleným působením. Naším cílem není pouze podpora oblastí, které jsou vývojově opožděné, ale též rozvoj talentu a zájmů. V rámci tohoto vzdělávacího programu si prohloubíte poznatky o handicapovaných dětech. Poskytneme vám základní informace o obtížích, s nimiž se můžete u dětí setkat. Osvojíte si základní postupy při práci s těmito dětmi a seznámíte se s institucemi, ve kterých pracují specialisté na danou problematiku.

Obsah programu v bodech:

Milníky ve vývoji dítěte
 • Východiskem bude společné vytvoření časové osy znázorňující klíčové etapy ve vývoji dítěte. Vývojové odchylky mohou, ale nemusejí být signálem handicapu. Zahrneme vývoj pohybový, rozumový, smyslový, vývoj řeči, sociální vývoj 

Není šikovný/šikovná
 • Změny v pohybovém vývoji, jejich příčiny a projevy
 • Dětská mozková obrna,
  svalová dystrofie, dyspraxie, vadné držení těla

Ještě nemluví, ale všemu rozumí
 • Význam rozvíjení řeči ve vývoji dítěte
 • Opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie

Je celkově opožděný/opožděná. Dožene to?
 • Lehké opoždění mentálního vývoje, mentální retardace a její projevy

Poruchy učení v předškolním věku
 • Již v této době lze s určitou pravděpodobností určit riziko dyslexie a dyskalkulie
 • Projevy obtíží v předškolním věku i později
 • Rozvíjení oblastí zodpovědných za vznik defektu

Strašně zlobí. Pomohly by léky?
 • ADHD/ADD, poruchy chování
 • Jak s dítětem pracovat
 • Uspokojování základních potřeb jako předpoklad zdravého vývoje
 • Rozvíjení oblastí uvedených v bodě č. 1 s ohledem na omezení vyplývající z bodů č. 2 až 6

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Každé dítě může realizovat svůj potenciál. Každé může být šťastné bez ohledu na své kvality i obtíže. V předškolním věku je mozková kůra dítěte plastická, je dobře ovlivnitelná cíleným působením. Naším cílem není pouze podpora oblastí, které jsou vývojově opožděné, ale též rozvoj talentu a zájmů. V rámci tohoto vzdělávacího programu si prohloubíte poznatky o handicapovaných dětech. Poskytneme vám základní informace o obtížích, s nimiž se můžete u dětí setkat. Osvojíte si základní postupy při práci s těmito dětmi a seznámíte se s institucemi, ve kterých pracují specialisté na danou problematiku.

Obsah programu v bodech:

Milníky ve vývoji dítěte
 • Východiskem bude společné vytvoření časové osy znázorňující klíčové etapy ve vývoji dítěte. Vývojové odchylky mohou, ale nemusejí být signálem handicapu. Zahrneme vývoj pohybový, rozumový, smyslový, vývoj řeči, sociální vývoj 

Není šikovný/šikovná
 • Změny v pohybovém vývoji, jejich příčiny a projevy
 • Dětská mozková obrna,
  svalová dystrofie, dyspraxie, vadné držení těla

Ještě nemluví, ale všemu rozumí
 • Význam rozvíjení řeči ve vývoji dítěte
 • Opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslalie

Je celkově opožděný/opožděná. Dožene to?
 • Lehké opoždění mentálního vývoje, mentální retardace a její projevy

Poruchy učení v předškolním věku
 • Již v této době lze s určitou pravděpodobností určit riziko dyslexie a dyskalkulie
 • Projevy obtíží v předškolním věku i později
 • Rozvíjení oblastí zodpovědných za vznik defektu

Strašně zlobí. Pomohly by léky?
 • ADHD/ADD, poruchy chování
 • Jak s dítětem pracovat
 • Uspokojování základních potřeb jako předpoklad zdravého vývoje
 • Rozvíjení oblastí uvedených v bodě č. 1 s ohledem na omezení vyplývající z bodů č. 2 až 6

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.