VIC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

VIČ ČVUT

Učebna se nachází v prostorách VIC ČVUT. Učebna je ve 3. patře budovy, do které se vchází vchodem B3 z ulice Jugoslávských partyzánů (níže fotografie vstupních dveří).

TIPY K DOPRAVĚ:

  • V okolí budovy ČVUT se špatně parkuje. Doporučujeme tedy využít MHD - nejbližší zastávka Dejvická.
  • K vyhledání aktuálních spojů doporučujeme www.idos.cz
VIC ČVUT vchod
VIC ČVUT učebna

Kurzy

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:02.06.2022, 29.08.2022, 23.11.2022, 09.12.2022

Podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte a žáka s PAS

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:23.09.2022, 09.12.2022

Integrace dětí cizinců do mateřských škol

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.06.2022

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole

Od 1 Kč
Lektor:Mgr. Hana Nádvorníková+další 1
Město konání:Praha+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.09.2022, 12.10.2022, 02.11.2022, 11.11.2022

Personalistika pro školy a školská zařízení

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:5
Termín kurzu od:18.10.2022

Poruchy pozornosti a SPU - jejich náprava

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.10.2022, 04.11.2022

Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.09.2022, 11.01.2023

Jak přistupovat k dítěti s autismem

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.09.2022, 07.11.2022

Gramatika nemusí být nuda

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.11.2022

Multikulturní výchova v MŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:10.06.2022, 19.09.2022, 23.09.2022

Hlas jako nástroj komunikace i charakterizace osobnosti

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:16
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.10.2022

Čtenářská a informační gramotnost

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.06.2022, 17.10.2022, 19.10.2022, 19.12.2022

Projektové vyučování v základním vzdělávání

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:05.10.2022, 07.11.2022, 28.11.2022

Psychohygiena učitele

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:13.06.2022, 14.11.2022

Jak zvládnout roli začínající ředitelky MŠ

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.06.2022, 22.09.2022

Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ

Od 1 Kč
Lektor:Mgr. Alena Jabůrková+další 2
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.06.2022, 14.10.2022, 19.10.2022

Hyperaktivní dítě a dítě s poruchami chování v mateřské škole

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:6
Termín kurzu od:13.06.2022, 25.11.2022

Kurz přežití pro ředitele škol

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Termín kurzu od:01.06.2022, 07.10.2022, 05.11.2022
Vhodné i pro šablony:ANO

Čtenářské dílny

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.06.2022, 28.06.2022

Ergonomie a rozvoj dětské kresby

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.06.2022, 07.10.2022

Role učitele při podpoře rozvoje řeči

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:17.06.2022, 23.09.2022

Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:15.09.2022, 03.11.2022, 24.11.2022

Konec strachu z mluvení cizím jazykem – komunikace je legrace

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.10.2022

Environmentální výchova v MŠ

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 2
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:03.06.2022, 03.10.2022, 10.10.2022

Motivace a motivátory ve školním prostředí

Od 1 Kč
Město konání:On-line webinář+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:08.06.2022, 19.10.2022

Nedirektivní komunikace v praxi

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.11.2022, 12.12.2022

Správní právo při řízení školy a školského zařízení

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:5
Termín kurzu od:04.10.2022

Exkurze do moderní literatury dětí a mládeže

Od 1 Kč
Město konání:Brno+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:26.09.2022, 13.10.2022

Literatura a film

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:6
Termín kurzu od:19.09.2022

Výlet do moderní literatury pro 1. stupeň ZŠ

Od 1 Kč
Město konání:Brno+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:24.10.2022, 10.11.2022

Obrázky a stavby v předškolním geometrickém vzdělávání

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:04.10.2022

Geometrie v rovině a prostoru na 1. stupni ZŠ

Od 1 Kč
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.11.2022, 15.11.2022

Planimetrie a stereometrie v úlohách pro střední školy

Od 1 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:20.09.2022

2D a 3D geometrie na 2. stupni ZŠ

Od 1 790 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:25.10.2022

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

Od 1 790 Kč
Lektor:Mgr. Veronika Havelková
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:21.09.2022

Hranice a rituály ve výchově dětí

Od 1 790 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.11.2022

Prvouka či vlastivěda není žádná velká věda

Od 1 790 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:01.12.2022

Workshop pro logopedické asistenty

Od 1 790 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:11.11.2022

Počítám, počítáš, počítáme

Od 1 790 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.11.2022

Kdo křičí je zdráv aneb pozadí první pomoci

Od 1 790 Kč
Lektor:MUDr. Robert Pleskot
Město konání:Praha+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:07.10.2022, 11.11.2022

Jak se stát čtenářem

Od 1 790 Kč
Město konání:Praha
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:30.09.2022

Žák jako hlavní aktér výuky

Od 1 790 Kč
Město konání:Brno+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.09.2022, 02.11.2022

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Od 1 790 Kč
Město konání:Brno+další 1
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:25.11.2022, 09.12.2022