Mgr. Veronika Kadlecová

Veronika Kadlecová

Vzdělání

 • Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
 • Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta - Bakalářský program "Učitelství pro mateřské školy"
 • Jihočeská univerzita, Teologická fakulta - Magisterský program "Pedagogika volného času"
 • Teaching Assistant Diploma (O.A.Dip.) - Pedagogický asistent
 • Counselling Children and Adolescents Diploma (O.A. Dip.) - Poradenství pro děti a mládež
 • Special Educational Needs O.A.Dip - Speciální pedagogika
 • Autism and Asperger Syndrom Awarness Diploma - Learning247, Velká Británie
 • Cognitive Behavioural Therapy Course - Online Academies, Velká Británie
 • Advanced Counselling Course Level 4 - NCC Training Academy, Velká Británie
 • Karlova univerzita, Pedagogická fakulta - Doktorský program “Pedagogika”

Praxe

 • Vysokoškolský učitel na katedře primární a preprimární pedagogiky - výuka studentů 1.-3. ročníku bakalářského programu Učitelství pro mateřské školy (Didaktika integrovaného vzdělávání – autorský projev, Metodika činností v MŠ – výtvarné činnosti, Tvořivá dramatika)
 • Soukromý učitel anglického jazyka - výuka anglického jazyka pro dospělé
 • Villa Luna Kindergarten, Praha - Multilingvilní třídní učitel, koordinátor dobrovolníků/stážistů Erasmu, hlavní pedagogický pracovník, lektor, metodik výuka dětí ve věku od 2 do 7 let
 • Koordinování a mentoring dobrovolníků a stážistů z různých zemí
 • Tvorba, upravování a inovace metodik, evaluačního systému, apod.
 • Další vzdělávání pedagogů v oblastech: evaluace školy, diagnostika dětí, osobnostní rozvoj učitele
 • MŠ, psychohygiena učitele, matematická pregramotnost, environmentální výchova, dramatické činnosti v MŠ, komunikace s rodiči a kolegy, efektivní komunikace s dětmi, respektující výchovné styly
 • Polytechnická výchova, výtvarné činnosti v MŠ, poruchy chování u dětí předškolního věku, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nadané děti, vzdělávání dětí cizinců, multikulturní výchova
 • Belmont Primary School, Londýn (Základní škola Belmont) - Nursery Class Teacher - výuka dětí ve věku od 3 do 4 let
 • Czech School Without Borders (Česká škola bez hranic, Londýn) - učitelka 1. třídy
 • Bilinguální výuka dětí ve věku 6-7 let
 • Living Spring Montessori, Londýn (Montessori školka) - Nursery Nurse
 • Montessori výuka dětí od 6 měsíců do 5 let
 • Publikační činnost

Zaměření

 • Problémové chování dětí v MŠ
 • Psychohygiena učitele
 • Matematická pregramotnost
 • Environmentální pregramotnost
 • Multikulturní výchova v MŠ
 • Vzdělávání dětí cizinců
 • Dvouleté děti v MŠ
 • Efektivní komunikace s dětmi
 • Dramatická výchova v MŠ
 • Diagnostika dětí
 • Komunikace MŠ s rodiči

Kurzy

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:09.09.2024

Environmentální výchova v MŠ

Od 2 100 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:18.09.2024, 03.12.2024

Průběžná pedagogická diagnostika a intervence v mateřské škole

Od 2 300 Kč
Město konání:On-line webinář
Hodinová dotace kurzu:8
Vhodné i pro šablony:ANO
Termín kurzu od:16.12.2024