Ing. Veronika Jedková

Veronika Jedková

Vzdělání

 • Obchodní akademie a ekonomické lyceum Svatoslavova 333, Praha 4 – obor Ekonomické lyceum

 • ČZU v Praze,  Provozně ekonomická fakulta, obor Provoz a ekonomika podniků – inženýrský titul
 • Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí (prodloužení 2007, 2011,2015)
 • Rekvalifikační kurz Sportovní masér, Protahování a strečink v masérské praxi a Kurzy Kineziotapingu I. a II.
 • Doškolení metoda Ludmily Mojžíšové
 • Doškolení Taneční průprava předškoláků
 • Rekvalifikační kurz Trenér tanečních disciplín
 • Rekvalifikační kurz Cvičitel II. třídy moderních tanečních forem
 • Rekvalifikační kurz Cvičitel III.třídy moderních pohybových a hudebních forem
 • Kurz pedagogického minima
 • Kurz Hlavního vedoucího

Praxe

 • Spolupráce s Darq studio jako choreograf při natáčení reklam

 • Taneční skupina D.A.R, z.s. – předseda spolku, vedoucí skupiny
 • Masérka, diagnostička
 • lektorka akreditovaných kurzů
 • Centrum Tance – hlavní školitelka, předsedkyně zkoušející komise a garant rekvalifikačního kurzu Trenér tanečních disciplín
 • ČASPV – školitelka kurzů a celostátních akcí jako Eurogym
 • Organizátorka tanečních soutěží a porotkyně
 • Trenérka tanečních kurzů

Zaměření

 • Tvorba choreografie
 • Sportovní a taneční průprava
 • Masér, diagnostik, trenér
 • Jak na příměstské tábory