Vedení lidí a specifika školského managementu

VZD01841
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňŘeditelé škol a management
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a management
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Popis kurzu:

Formy i obsah práce ředitele, ale i učitele má ryze manažerský charakter (samozřejmě v širším slova smyslu) – práce se skupinou vyžaduje budovat a kultivovat osobnost, která musí splňovat určitá kritéria. Je to především autorita a osobitost, ale to celé je podmíněno autentičností projevů pedagoga.

Autorita vedoucího pracovníka musí přesahovat interakci s často banálními problémy dětí i pedagogů a smysluplně je řešit. A to systémově, aby se nestal obětí banálních a opakujících se problémů.
Vzhledem k charakteru práce pedagoga na jakékoliv pozici (jedná se o práci ryze investiční s vysokou mírou etiky) je třeba akceptovat fakt, že největším rizikem této profese je rutina, která vede k poklesu motivace a vyhoření. Proto potřebují ředitelé, ale i řadoví učitelé nástroje k tomu, aby tomuto riziku čelili.

Přehled témat na kurzu:
 • Úvod do problematiky vedení týmů, dynamika kolektivu, jeho limitace (věkové, teritoriální, množstevní, homogenní co do pohlaví…), rezidua zakotvená ve vývoji a historii kolektivu. Základní charakteristiky školských kolektivů. Hlavní rizika profese učitele.
 • Role vedoucího pracovníka, manažera týmu v komerčním, i nekomerčním slova smyslu, možnost využívat „psychologické a osobnostní“ převahy. Základní charakteristiky jednotlivých typů osobnosti. Motivace jako fenomén skupinové dynamiky.
 • Zátěž a stres, stres přirozený a možnosti jeho využití. Odpovědnost a práce na cenzuře odpovědnosti. Delegování. Dopady neřešeného a zároveň „přebujelého“ stresu. Orientační test zaměřený na stresovou cenzuru. Autogenní motivace stresem, sebepřekonání.
 • Komunikace s problémovými osobnostmi. Situace vyvolávající precedentní a zneužitelné dopady. Problematická dynamika týmu, atmosféra ve skupině a práce s ní. Motivace ke změně interními i externími způsoby.
 • Role manažera v komerční rovině. psychické a osobnostní rysy manažera využitelné pro jeho pro-fesní růst (schopnosti, znalosti a dovednosti), biologické, sociální a kulturní faktory ovlivňující manažerské rysy osobnosti. Dominance, asertivita, emocionální stabilita, extroverze a volní vlastnosti. Možnosti koučování – sebe i ostatních.
 • Motivy a potřeby, cíle a cesta k nim (výkon, přátelství a moc). Zaměření se na autentičnost potřeb a motivaci potom směřovat eticky k nim. Vedoucí pracovník je vzorem a jeho schopnost posoudit možnosti a schopnosti podřízených je terénem pro motivaci týmu. Postoje, hodnoty a zvláštní di-menze osobnosti. Manažerské kompetence -  s ohledem na cílovou skupinu (dětské kolektivy).
 • Motivace jednotlivců a týmů vychází z individuální znalosti jednotlivců, kteří tvoří celek. Schopnost propojovat informace a zamezovat tím paralelním a zároveň nesouladným postupům řešení. Time management. Zvyšování kompetencí členům týmů (odpovědnostním způsobem, ale především smysluplným vzděláváním) a tím i rozšiřovat možnost delegování. Loajalita a potřeba být součástí týmu.
 • Příklady z pedagogické praxe.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Popis kurzu:

Formy i obsah práce ředitele, ale i učitele má ryze manažerský charakter (samozřejmě v širším slova smyslu) – práce se skupinou vyžaduje budovat a kultivovat osobnost, která musí splňovat určitá kritéria. Je to především autorita a osobitost, ale to celé je podmíněno autentičností projevů pedagoga.

Autorita vedoucího pracovníka musí přesahovat interakci s často banálními problémy dětí i pedagogů a smysluplně je řešit. A to systémově, aby se nestal obětí banálních a opakujících se problémů.
Vzhledem k charakteru práce pedagoga na jakékoliv pozici (jedná se o práci ryze investiční s vysokou mírou etiky) je třeba akceptovat fakt, že největším rizikem této profese je rutina, která vede k poklesu motivace a vyhoření. Proto potřebují ředitelé, ale i řadoví učitelé nástroje k tomu, aby tomuto riziku čelili.

Přehled témat na kurzu:
 • Úvod do problematiky vedení týmů, dynamika kolektivu, jeho limitace (věkové, teritoriální, množstevní, homogenní co do pohlaví…), rezidua zakotvená ve vývoji a historii kolektivu. Základní charakteristiky školských kolektivů. Hlavní rizika profese učitele.
 • Role vedoucího pracovníka, manažera týmu v komerčním, i nekomerčním slova smyslu, možnost využívat „psychologické a osobnostní“ převahy. Základní charakteristiky jednotlivých typů osobnosti. Motivace jako fenomén skupinové dynamiky.
 • Zátěž a stres, stres přirozený a možnosti jeho využití. Odpovědnost a práce na cenzuře odpovědnosti. Delegování. Dopady neřešeného a zároveň „přebujelého“ stresu. Orientační test zaměřený na stresovou cenzuru. Autogenní motivace stresem, sebepřekonání.
 • Komunikace s problémovými osobnostmi. Situace vyvolávající precedentní a zneužitelné dopady. Problematická dynamika týmu, atmosféra ve skupině a práce s ní. Motivace ke změně interními i externími způsoby.
 • Role manažera v komerční rovině. psychické a osobnostní rysy manažera využitelné pro jeho pro-fesní růst (schopnosti, znalosti a dovednosti), biologické, sociální a kulturní faktory ovlivňující manažerské rysy osobnosti. Dominance, asertivita, emocionální stabilita, extroverze a volní vlastnosti. Možnosti koučování – sebe i ostatních.
 • Motivy a potřeby, cíle a cesta k nim (výkon, přátelství a moc). Zaměření se na autentičnost potřeb a motivaci potom směřovat eticky k nim. Vedoucí pracovník je vzorem a jeho schopnost posoudit možnosti a schopnosti podřízených je terénem pro motivaci týmu. Postoje, hodnoty a zvláštní di-menze osobnosti. Manažerské kompetence -  s ohledem na cílovou skupinu (dětské kolektivy).
 • Motivace jednotlivců a týmů vychází z individuální znalosti jednotlivců, kteří tvoří celek. Schopnost propojovat informace a zamezovat tím paralelním a zároveň nesouladným postupům řešení. Time management. Zvyšování kompetencí členům týmů (odpovědnostním způsobem, ale především smysluplným vzděláváním) a tím i rozšiřovat možnost delegování. Loajalita a potřeba být součástí týmu.
 • Příklady z pedagogické praxe.

*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, Ředitelé škol a management,
Termín kurzu
21.09.2022 - 21.09.2022
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
21. 9. 2022 (8.00 - 15.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
1 790 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat kurz na klíč? Kontaktujte nás