VEČERY S ODBORNÍKY: Školní třída jako množina osobností. Jak s rozdílnými jedinci pracovat?

VZD02623
Cílová skupina
RodičeAsistent pedagogaKoordinátoři ŠVPMetodik prevenceŘeditelé škol a managementSPCSVČŠD/ŠKUčitel odborného výcviku a praktického vyučováníZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňZUŠ
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Hodinová dotace kurzu
2,5
Vhodné i pro šablony
ANO

Školní třída jako množina osobností. Jak s rozdílnými jedinci pracovat?


Každá lidská bytost od narození do smrti je osobnost více či méně odlišná od druhých.  Přitom předpokládáme, že žáci ve třídě tvoří skupinu, na kterou lze působit frontálně. Věk je jediná charakteristika, která je u dětí – žáků relativně nejvíce shodná. Ostatní charakteristiky jsou odlišné.


Postupně se zaměříme na jednotlivé charakteristiky žáků, pedagogů a rodičů


Osobnost žáka je syntézou vlivů či proměnných:

 • Zkušenosti předcházejících let docházky do MŠ, ZŠ.
 • Vliv rodiny (té bude věnována pozornost později).
 • Motivace, přístup ke vzdělávání, úroveň aspirace a rozumové schopnosti.
 • Emoční inteligence, osobnostní charakteristiky.

Osobnost učitele

 • Motivace pro práci.
 • Vzdělání a celoživotní vzdělávání.
 • Zkušenost a též ochota měnit postupy.
 • Empatie, vnímání obtíží žáků (i vysoce nadprůměrná inteligence může být obtíží), přičemž překonávání obtíží je výzvou.
 • Sociální vztahy mezi pedagogy, pedagogy a vedením školy, rodiči, dalšími institucemi.

Rodiče 

 • Hierarchie hodnot v rodině. Na jakém stupni stojí vzdělání?
 • Požadují školu, která poskytuje kvalitní vzdělání nebo zajišťuje dobré známky?
 • Styly výchovy v rodině.
 • Vztahy mezi rodiči, širší rodina, rodina a společnost.

Pokusíme se najít jednotící prvky pro práci ve třídě.

 • Rozvíjení metakognitivních strategií, hledání individuálních stylů učení.
 • Pěstování charakterových vlastností žáků má celoživotní význam na rozdíl od vědomostí.  
 • Požadavky dané RVP, ŠVP, přípravou učitele, přičemž jsme si vědomi, že úroveň poznání, geometrickou řadou se navyšující poznatky, brzy ztrácejí na aktuálnosti.
 • Pěstování osobní zodpovědnosti žáků za výsledky výuky.
 • Spolupráce rodičů a pedagogů. 

Jak případné odlišnosti řešíme my, dospělí, v rodině, v práci, mezi přáteli?

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Školní třída jako množina osobností. Jak s rozdílnými jedinci pracovat?


Každá lidská bytost od narození do smrti je osobnost více či méně odlišná od druhých.  Přitom předpokládáme, že žáci ve třídě tvoří skupinu, na kterou lze působit frontálně. Věk je jediná charakteristika, která je u dětí – žáků relativně nejvíce shodná. Ostatní charakteristiky jsou odlišné.


Postupně se zaměříme na jednotlivé charakteristiky žáků, pedagogů a rodičů


Osobnost žáka je syntézou vlivů či proměnných:

 • Zkušenosti předcházejících let docházky do MŠ, ZŠ.
 • Vliv rodiny (té bude věnována pozornost později).
 • Motivace, přístup ke vzdělávání, úroveň aspirace a rozumové schopnosti.
 • Emoční inteligence, osobnostní charakteristiky.

Osobnost učitele

 • Motivace pro práci.
 • Vzdělání a celoživotní vzdělávání.
 • Zkušenost a též ochota měnit postupy.
 • Empatie, vnímání obtíží žáků (i vysoce nadprůměrná inteligence může být obtíží), přičemž překonávání obtíží je výzvou.
 • Sociální vztahy mezi pedagogy, pedagogy a vedením školy, rodiči, dalšími institucemi.

Rodiče 

 • Hierarchie hodnot v rodině. Na jakém stupni stojí vzdělání?
 • Požadují školu, která poskytuje kvalitní vzdělání nebo zajišťuje dobré známky?
 • Styly výchovy v rodině.
 • Vztahy mezi rodiči, širší rodina, rodina a společnost.

Pokusíme se najít jednotící prvky pro práci ve třídě.

 • Rozvíjení metakognitivních strategií, hledání individuálních stylů učení.
 • Pěstování charakterových vlastností žáků má celoživotní význam na rozdíl od vědomostí.  
 • Požadavky dané RVP, ŠVP, přípravou učitele, přičemž jsme si vědomi, že úroveň poznání, geometrickou řadou se navyšující poznatky, brzy ztrácejí na aktuálnosti.
 • Pěstování osobní zodpovědnosti žáků za výsledky výuky.
 • Spolupráce rodičů a pedagogů. 

Jak případné odlišnosti řešíme my, dospělí, v rodině, v práci, mezi přáteli?

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?