VEČERY S ODBORNÍKY: Rizikové chování dětí školního věku – prevence a odborná intervence

VZD01856
Cílová skupina
Asistent pedagogaKoordinátoři ŠVPMetodik prevenceRodičeŘeditelé škol a managementSPCSVČŠD/ŠKUčitel odborného výcviku a praktického vyučováníZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňZUŠ
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřebyVýchova a vývoj
Hodinová dotace kurzu
2
Vhodné i pro šablony
ANO

Zaměříme se na vymezení nejtypičtějších forem rizikového chování, které ohrožují děti školního věku a zároveň budeme hledat jejich úspěšnou socializaci. Jedná se např. o riziko závislostního chování, šikany, záškoláctví, projevů xenofobie a rasismu a dalších fenoménů. Vymezíme možnosti prevence a odborné intervence při řešení projevů rizikového chování žáků a role klíčových aktérů - rodičů, pedagogů a spolupracujících odborníků.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Zaměříme se na vymezení nejtypičtějších forem rizikového chování, které ohrožují děti školního věku a zároveň budeme hledat jejich úspěšnou socializaci. Jedná se např. o riziko závislostního chování, šikany, záškoláctví, projevů xenofobie a rasismu a dalších fenoménů. Vymezíme možnosti prevence a odborné intervence při řešení projevů rizikového chování žáků a role klíčových aktérů - rodičů, pedagogů a spolupracujících odborníků.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.