VEČERY S ODBORNÍKY: Dyslexie není jen špatné čtení

VZD01544
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňSPC
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Večery s odborníky
Hodinová dotace kurzu
2
Dyslexie způsobuje obtíže v osvojování čtení, ale projevuje se nejen v rychlosti čtení a porozumění čtenému textu. V úvodu krátce zmíníme změny ve stavbě a funkci mozku, které způsobují dyslexii. Pozornost budeme věnovat dalším obtížím, kterými je deficit ve vývoji zrakového nebo sluchového vnímání, možné obtíže v komunikaci.

V posledních letech se stále více zdůrazňuje význam exekutivních funkcí: koncentrace pozornosti, paměť krátkodobá, pracovní a dlouhodobá, dovednost organizace činností a plánování, inhibice a excitace, flexibilita, kontrola chování a emocí. Tyto funkce jsou klíčové pro překonávání obtíží ve čtení i písemném projevu od školního věku do dospělosti.

Postupně se zaměříme na to, jak vývojové deficity nepříznivě ovlivňují učení i běžný život a jakým způsobem lze obtíže překonávat.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Dyslexie způsobuje obtíže v osvojování čtení, ale projevuje se nejen v rychlosti čtení a porozumění čtenému textu. V úvodu krátce zmíníme změny ve stavbě a funkci mozku, které způsobují dyslexii. Pozornost budeme věnovat dalším obtížím, kterými je deficit ve vývoji zrakového nebo sluchového vnímání, možné obtíže v komunikaci.

V posledních letech se stále více zdůrazňuje význam exekutivních funkcí: koncentrace pozornosti, paměť krátkodobá, pracovní a dlouhodobá, dovednost organizace činností a plánování, inhibice a excitace, flexibilita, kontrola chování a emocí. Tyto funkce jsou klíčové pro překonávání obtíží ve čtení i písemném projevu od školního věku do dospělosti.

Postupně se zaměříme na to, jak vývojové deficity nepříznivě ovlivňují učení i běžný život a jakým způsobem lze obtíže překonávat.
*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz. Tento kurz však lze poptat na zakázku (na klíč), viz. poptávkový formulář níže.