VEČERY S ODBORNÍKY: Dyslexie není jen špatné čtení

VZD01544
Cílová skupina
SPCZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeňAsistent pedagogaKoordinátoři ŠVPMetodik prevenceRodičeŘeditelé škol a managementSVČŠD/ŠKUčitel odborného výcviku a praktického vyučováníZUŠ
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
2
Vhodné i pro šablony
ANO
Dyslexie způsobuje obtíže v osvojování čtení, ale projevuje se nejen v rychlosti čtení a porozumění čtenému textu. V úvodu krátce zmíníme změny ve stavbě a funkci mozku, které způsobují dyslexii. Pozornost budeme věnovat dalším obtížím, kterými je deficit ve vývoji zrakového nebo sluchového vnímání, možné obtíže v komunikaci.

V posledních letech se stále více zdůrazňuje význam exekutivních funkcí: koncentrace pozornosti, paměť krátkodobá, pracovní a dlouhodobá, dovednost organizace činností a plánování, inhibice a excitace, flexibilita, kontrola chování a emocí. Tyto funkce jsou klíčové pro překonávání obtíží ve čtení i písemném projevu od školního věku do dospělosti.

Postupně se zaměříme na to, jak vývojové deficity nepříznivě ovlivňují učení i běžný život a jakým způsobem lze obtíže překonávat.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Dyslexie způsobuje obtíže v osvojování čtení, ale projevuje se nejen v rychlosti čtení a porozumění čtenému textu. V úvodu krátce zmíníme změny ve stavbě a funkci mozku, které způsobují dyslexii. Pozornost budeme věnovat dalším obtížím, kterými je deficit ve vývoji zrakového nebo sluchového vnímání, možné obtíže v komunikaci.

V posledních letech se stále více zdůrazňuje význam exekutivních funkcí: koncentrace pozornosti, paměť krátkodobá, pracovní a dlouhodobá, dovednost organizace činností a plánování, inhibice a excitace, flexibilita, kontrola chování a emocí. Tyto funkce jsou klíčové pro překonávání obtíží ve čtení i písemném projevu od školního věku do dospělosti.

Postupně se zaměříme na to, jak vývojové deficity nepříznivě ovlivňují učení i běžný život a jakým způsobem lze obtíže překonávat.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.